Belastingdienst

Manager Inkomensheffing

Functie omschrijving

Als kantoor MKB Enschede zijn we op zoek naar een teamleider die ons managementteam komt versterken.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is een belangrijke motor van onze economie. Wil jij in Enschede met je team zorgen voor een goede fiscale behandeling van deze sector en optimale belastingopbrengsten genereren? Ontdek deze uitdagende baan als teamleider in een steeds veranderende omgeving. Je geeft leiding aan ongeveer twintig specialisten op mbo-, hbo- en universitair niveau. Het aandachtsgebied van jouw mkb-team is de inkomensheffing. Je medewerkers staan veelvuldig in contact met belastingplichtigen en adviseurs. Ze beoordelen aangiften en voeren transactieprocessen uit. Denk aan de behandeling van verzoeken en vooroverleg. Jij leidt deze processen in goede banen, bewaakt deadlines en stuurt op output. Processen en werkzaamheden zijn in jouw team continu aan verandering onderhevig. Nooit saai dus! Jij begeleidt je medewerkers hierbij, zorgt dat zij goed op de hoogte zijn van organisatorische ontwikkelingen en beschikken over de juiste kennis om hun werk goed te doen. Door richting te geven aan je medewerkers, de dialoog met hen aan te gaan én hen te ondersteunen, realiseren jullie samen de doelstellingen. En door te inspireren en enthousiasmeren haal jij het beste uit je team. Dit alles doe je met onze meerjarenvisie op het terrein van toezicht als uitgangspunt.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je in een breed en veelzijdig veld werkt, met regelmatig veranderende processen en werkzaamheden.
 • Je intensief samenwerkt met je teamleden, waarbij jouw kwaliteiten op het vlak van aansturen, inspireren en enthousiasmeren volledig tot hun recht komen.
 • Je dienstverlenend werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Werken als teamleider bij de Inkomensheffing van kantoor Enschede betekent, dat je samen met collega teamleiders en vaktechnisch specialisten zorgt, dat onze medewerkers zich zo goed mogelijk kunnen richten op de uitvoering van hun fiscale kerntaken, zoals de afhandeling van aangiften, bezwaren en verzoeken. Hierbij stimuleren we het werken conform de zogeheten 'compliance bevorderende aanpak'. We streven naar een werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en waar we continu gericht zijn op het samen verbeteren van onze dienstverlening en processen." Marco, teamleider inkomensheffing.

Functie-eisen

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo werk- en denkniveau en bij voorkeur een fiscale en/of economische achtergrond. 
 • Je hebt minimaal drie jaar leiding gegeven aan medewerkers van verschillende (opleidings)niveaus. 
 • Je hebt ervaring met het (tegelijkertijd) coördineren van meerdere complexe en multidisciplinaire projecten en processen.
 • Je hebt, bij voorkeur, kennis van het handhavingsproces.

Jouw competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Aansturen Groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Netwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4688,- tot €6989,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 10 januari vinden de selectiegesprekken plaats in Almelo.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.


Reageer op deze vacature