Belastingdienst

Productowner inning en betalingsverkeer

Functie omschrijving

"Als productowner werk ik samen met stakeholders van de business, architecten en het scrumteam. Hierdoor heb ik een goed beeld van de visie, eisen en wensen zodat ik de werkzaamheden kan prioriteren en plannen. Het succesvol leveren van businesswaarde en daardoor tevreden stakeholders, geeft plezier in het werk, niet alleen voor mij, maar voor alle betrokkenen." Aldus Ella Antonides, werkzaam als productowner Inning en Betalingsverkeer bij de Belastingdienst.

Binnen de Belastingdienst richt de directie Centrale Administratieve Processen (CAP) zich op de soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven. Deze directie is ook verantwoordelijk voor de inning- en betalingsprocessen, de sturing van de massale productieprocessen, de integrale productieplanning en -beheersing. Het cluster Inning, onderdeel van de directie CAP, zorgt voor geld in de schatkist en voor uitbetaling van toeslagen. De ondersteunende processen zijn veelal geautomatiseerd. Verantwoordelijkheid van de afdeling Regie en Kwaliteit is dat de innings- en betalingsverkeerprocessen zo efficiënt, robuust én foutloos mogelijk verlopen.

Binnen het cluster Inning zijn grote veranderingen gaande. De Belastingdienst staat voor de complexe veranderopgave om haar innings- en betalingsverkeerprocessen te moderniseren en tegelijkertijd de continuïteit in die processen te borgen. In alle ontwikkelingen is het de bedoeling goed aan te sluiten bij verwachtingen vanuit de politiek en de belevingswereld van burgers en bedrijven. Het werkveld is hierdoor zeer dynamisch. Een opgave van formaat. Diverse agile ICT projecten leveren hiervoor de benodigde producten en diensten.

Voor onze afdeling werven wij nieuwe collega’s, die in de rol van productowner, de business gaan vertegenwoordigen in de ICT opdrachten voor de keten Inning en Betalingsverkeer. Als productowner prioriteer je de opdrachten van één of meer scrumteams en je maakt helder waaraan de opdrachten moeten voldoen. Jij vertaalt de wensen van de business naar inplanbaar werk, in goede afstemming met de stakeholders en gebruikers. De prioritering doe je in nauwe samenwerking met andere productowners én jouw productmanager om te borgen dat jij bij de middellange termijn visie en planning van het cluster aangesloten blijft. Je werkt bovendien met jouw scrumteams samen met beheerders, architecten en de release train engineer van het team. Jij bent pas tevreden wanneer ICT voorzieningen zonder problemen in gebruik zijn en de business processen goed ondersteunen. Om aansluiting te houden op de ontwikkelingen binnen het domein neem jij met jouw team deel aan een 3 maandelijks PI planningsevent.

De aandachtsgebieden binnen het cluster waarvoor we productowners zoeken zijn divers. Binnen betalingsverkeer wordt gewerkt aan een nieuwe Payment Factory voor het verwerken van massale transacties in samenwerking met de bank. Binnen Inning wordt de centrale ontvangers administratie vernieuwd en wordt gewerkt aan een voorziening die medewerkers in de uitvalbehandeling beter ondersteunt. Binnen invordering wordt gewerkt aan voorzieningen die medewerkers op kantoor beter ondersteunen. Op deze aandachtsgebieden kunnen we jouw bijdrage goed gebruiken!

Als productowner opereer jij op het snijvlak van business en ICT en is het heel belangrijk dat je de belangen van beide weet te behartigen en met elkaar kunt verbinden: jouw projecten zijn van invloed op die van andere(n) en andersom! Jij vervult een rol waarbij je echt invloed hebt op het eindresultaat. Dus

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Renie? Of wil je liever eerst praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan telefonisch contact op of whatsapp met Renie Boom-van Geest, Manager Betalingsverkeer en Business Analyse Team via 06 - 18 60 56 53!

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo bachelor diploma, bij voorkeur informatica, (technische) bedrijfs- of bestuurskunde of een ander relevant diploma.
 • Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring met functioneel beheer.
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met SAFe/Agile-methodieken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van financiële processen en/of van betalingsverkeer.

Jouw competenties?

 • samenwerken
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid
 • organisatiesensitiviteit

Herken jij jezelf ook hierin?

Je bent vakinhoudelijk deskundig en tegelijkertijd kun je activiteiten uitstekend plannen, organiseren en coördineren. Je bent in staat om verschillende belangen te behartigen en daarin prioriteiten te stellen. Én als creatief denker kun jij als geen ander de business en IV-organisatie met elkaar verbinden. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent stressbestendig. Je bent de spreekwoordelijke spin in het web en je schakelt gemakkelijk tussen belangen en belanghebbenden: communicatief ben je dan ook zeer vaardig.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3279,- tot €5039,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Wij moedigen jou aan om telefonisch contact op te nemen met de vermelde contactpersoon als de vacature opengesteld is. Het geeft jou de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van de functie, en bijvoorbeeld over de sfeer en cultuur op de afdeling. Op deze wijze vorm je een completer beeld van de functie en de organisatie(cultuur). Wij staan jou graag te woord.

Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen jouw brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 2 september vinden de selectiegesprekken plaats en op 13 september het arbeidsvoorwaarden / plaatsingsgesprek. Een klikgesprek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

Gezien de huidige (COVID-19) maatregelen worden deze gesprekken gevoerd via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Directie Centrale Administratieve Processen

De directie Centrale administratieve processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven, voor de betaalfunctie van de Belastingdienst en geeft sturing aan de massale productieprocessen.

Het cluster Inning, onderdeel van de directie Centrale administratieve processen (CAP), zorgt voor geld in de schatkist en voor uitbetaling van toeslagen. We zien er, samen met onze partners, op toe dat iedereen die belasting moet betalen zich aan de regels houdt. We willen een organisatie zijn die op een efficiënte manier zo veel mogelijk van de verschuldigde belasting int. We dragen bij aan het terugdringen van de tax gap.

De productmanager maakt onderdeel uit van de nieuwe afdeling “Regie en Kwaliteit” van Cluster Inning en Betalingsverkeer. Het vertrek van een van de teamleden is aanleiding voor de openstelling van deze vacature. In lijn met de visie op Inning van de Belastingdienst regisseert en beheerst/beheert de afdeling Regie en Kwaliteit een excellent Inningsproces voor burgers en bedrijven. Dit doen wij door uitmuntende en gedragen producten en expertise te leveren, in nauwe verbinding met onze in- en externe klanten.

Het cluster Inning is volop in beweging; een organisatie met een hoge dynamiek en een uitdagende veranderopgave. Jouw persoonlijkheid sluit hier vanzelfsprekend op aan!


Reageer op deze vacature