Belastingdienst

Senior Adviseur Organisatieverbetering

Functie omschrijving

Coachen, begeleiden en adviseren door helder communiceren is jouw tweede natuur. Je werkt met kennis van zaken, kunt schakelen tussen leiderschapsstijlen, zorgt voor verbinding en je creëert vertrouwen. Je reflecteert  op je eigen rol en vraagt dit ook van jouw gesprekspartners (managers, medewerkers en teamleden). Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en je adviseert en coach op basis feitelijke argumenten. Je beschikt over tactisch en bestuurlijk inzicht. Je bent resultaatgericht, leergierig, enthousiast en betrokken en je beschikt tevens over een flinke dosis doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd ben je enorm flexibel: je hebt er zichtbaar plezier in om je te bewegen in een veranderende organisatie. Natuurlijk heb je sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden.

Dit doe je bij de Belastingdienst...

In jouw rol van senior adviseur organisatieverbetering bij de Belastingdienst lever je een actieve bijdrage aan de vertaling van de strategie en doelstellingen van onze organisatie naar de werkprocessen en draag je actief  bij aan het ondersteunen van de implementatie hiervan. Je bent je bewust van (in)formele regels, hiërarchische posities en het daarbij behorende krachtenveld en je handelt hiernaar. Én je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen je eigen vakgebied en de relevante omgeving. Je begeleidt klanten in een omgeving die voortdurend aan verandering(en) onderhevig is en waarin processen en werkzaamheden regelmatig worden beoordeeld op hun verbeterpotentieel. Door te coachen en te adviseren, zorg je ervoor dat jouw klanten bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de Belastingdienst, in het bijzonder de resultaten bij de Centrale Administratieve Processen. Uiteraard ben je dan ook verantwoordelijk voor het behalen van jouw bijdragen aan de doelstellingen van het team Organisatieverbetering ten behoeve van die van de organisatie. Je schat de haalbaarheid van acties en besluiten in en je benut kansen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je bewaakt de deadlines van jouw opdrachten en richt je op het zo effectief en efficiënt mogelijk behalen van resultaten, waarbij de ontwikkeling van jouw klanten en de organisatie voorop staat. Opdrachten zijn het gevolg van de beoogde verbeteringen bij de opdrachtgever, de door ons proactief gesignaleerde mogelijkheden voor optimalisatie en tegelijkertijd ook van eerder met succes voltooide opdrachten.

Met jouw veranderkundige kwaliteiten weet je hoe je je interne klanten en hun teams positief beïnvloedt, inspireert en enthousiasmeert zodat ze het beste uit zichzelf weten te halen. Je stimuleert hen om zich te ontwikkelen en levert een vitale bijdrage bij de ondersteuning aan de implementatie hiervan, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Samenwerking binnen een breed intern en extern netwerk is voor jou vanzelfsprekend, want alleen dan kun je afgesproken resultaten behalen, kwaliteit en efficiëntie van processen verbeteren en innovaties doorvoeren.

Een bijzondere baan omdat...

 • Je binnen het team je een of meerdere rollen hebt
 • Je coacht, bent gericht op ontwikkeling en verbetering van mensen en werkprocessen in een begeleidende setting, langs de lijnen van het werk, veelal met langdurig en duurzaam karakter.
 • Je bent trainer en ondersteuner, gericht op de realisatie en versterking van de gewenste cultuur.
 • Je op gerichte momenten kunt adviseren:
  • over bedrijfskundige en bestuurskundige aspecten van de werkprocessen alsmede de bijbehorende planning- en controlcyclus en leiderschap & cultuur en/of
  • over project- en verandermanagement, ook in agile omgevingen en/of
  • als vaandeldrager van verbeterinitiatieven binnen je vakgebied en de organisatie.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving...
“Iedere dag bijdragen aan multidisciplinaire verbeteringen met een hoge impact voor onze klanten, dat is wat deze rol mooi en uitdagend maakt." Anja, werkzaam als senior adviseur organisatieverbetering bij de directie CAP van de Belastingdienst

Functie-eisen

 • Je hebt een wo werk-en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het adviseren van opdrachtgevers op verschillende niveaus en je bent als gedreven adviseur en coach zichtbaar aanwezig en koersvast bij dynamische ontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring met het coördineren van complexe en multidisciplinaire projecten en processen.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het vorm geven en aansturen van meerdere processen/projecten tegelijkertijd, ook in Agile omgevingen.
 • Je bent in staat om vanuit een holistische visie, draagvlak voor veranderingen te creëren, zowel intern als extern. Data, processen/ketens en gedrag weet je o.b.v. de juiste wijze en verhouding te verenigen.
 • Je hebt een motiverende en reflecterende stijl en weet management en medewerkers intrinsiek te verbinden aan de organisatiedoelstelling en organisatieverbeteringen.

Jouw competenties:

 • Creativiteit
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Analyseren

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4214,- tot €6227,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op dinsdag 20 juni as. vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. 


Reageer op deze vacature