Inhoudelijk Adviseur RIGG

Tijdelijk voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst | 32 uur per week

Wat doet de RIGG?

Samen werken aan een robuuste jeugdhulpregio, dat is wat de RIGG samen met de Groninger gemeenten doet. Als Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) kopen wij regionaal en bovenregionaal de (hoog)specialistische jeugdhulp in namens de Groninger gemeenten. Wij adviseren gemeenten vanuit de landelijke ontwikkelingen en ondersteunen hierbij ook de coördinerende gemeente Groningen. Wij voeren het contractmanagement uit, doen de financiële afwikkeling en zijn verantwoordelijk voor de regionale monitoring. De RIGG is een uitvoeringsorganisatie, maar werkt de komende jaren voor de regionale beleidsontwikkeling steeds meer vanuit een strategische netwerksamenwerking samen met de Groninger gemeenten. We werken nauw samen met de jeugdhulpaanbieders en andere partners in onze regio om een dekkend jeugdhulplandschap te behouden dat van een goede kwaliteit is voor jeugdigen die dit echt nodig hebben en dat ook in de toekomst betaalbaar blijft.

Werken bij de RIGG betekent werken in een hecht team, waarin iedere collega zijn expertise inzet voor de regio. Er zijn drie clusters in de organisatie: inkoop en contractmanagement, bedrijfsvoering en staf. Op strategische dossiers  werken we vooral multidisciplinair samen. Bij de RIGG werken wij in een hectische en steeds veranderende omgeving als gevolg van landelijke ontwikkelingen, keuzes van onze opdrachtgevers en sturing op het zorglandschap, daarom zoeken we naar collega’s die zelfstandig werken, zich gemakkelijk kunnen aanpassen, buiten kaders durven denken en nieuwsgierig zijn. Wij werken hybride, dat betekent dat we thuiswerken combineren met het werken op onze fysieke werklocatie aan het Hanzeplein 120 te Groningen.

Dus, zie jij de uitdaging in het verbinding zoeken met collega’s en met onze externe stakeholders, proactief zoeken naar antwoorden op vragen en onduidelijkheden en durf je buiten je eigen comfortzone te werken? Dan zit je bij de RIGG op de juiste plek.

Wat ga je doen?

Als inhoudelijk adviseur draag je samen met andere collega’s binnen de RIGG (en in nauwe samenspraak met gemeenten en jeugdhulpaanbieders) bij aan de regionale inkoop van de (hoog) specialistische jeugdhulp. Belangrijke onderwerpen hierin zijn onder meer de doorontwikkeling (hoog)specialistische jeugdhulp, monitoring van de inzet van jeugdhulp en het duiden van deze data.

Tevens ben je betrokken bij de regionale en landelijke beleidsontwikkelingen in de jeugdhulp. Je volgt deze ontwikkelingen en maakt de vertaling naar adviezen voor onze regio. Je bent nauw betrokken bij de regionale monitoring. Als uitstekende schrijver draai jij je hand niet om voor het maken van een beleidsstuk of een besluitvormingsdocument. 

 

Kerntaken

Als inhoudelijk adviseur ben je (mede) verantwoordelijk voor:

 • het ontwikkelen van een visie op de doorontwikkeling van (hoog)specialistische jeugdhulp in lijn met de gewenste transformatie;
 • het beschrijven van de in te kopen jeugdhulp en de bijbehorende kwaliteitseisen;
 • het monitoren van de inzet van de jeugdhulp, het interpreteren van de data, het signaleren van risico´s en het bespreken van deze risico’s met collega’s en verwijzers;
 • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan contractmanagementgesprekken met aanbieders waarbij samen met contractmanagers RIGG wordt gestuurd op de uitvoering van met name de kwaliteit van de ingekochte jeugdhulp;
 • je bent inzetbaar voor meerdere projecten zoals Enkelvoudige Dyslexie en het project Spoed voor Jeugd waarbij je bij het laatste project verantwoordelijk bent voor de voorbereiding, ondersteuning en verslaglegging van stuurgroep vergaderingen en/of bestuurlijke overleggen;
 • het actief volgen van landelijke ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen met betrekking tot het behoud van cruciale jeugdhulpfuncties, de hervormingsagenda, waar nodig een bijdrage leveren aan op te stellen plannen en memo’s en informeren van interne en externe organisatie;
 • het toetsen van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen, landelijke ontwikkelingen en het rekening houden met de mogelijke consequenties van de invoering;
 • het leveren van een bijdrage aan opdrachten belegd bij de coördinerende gemeente (inzet SPUK gelden, het Jeugd en Expertisenetwerk Noord Nederland) en de Regionale kenniscentra;
 • het deelnemen aan landelijke netwerkbijeenkomsten van de jeugdhulpregio’s en zorgdragen voor terugkoppeling;
 • de uitwerking van diverse regionale trajecten, waaronder de regiovisie of ontwikkeltafels;
 • het zorgdragen voor (kwartaal)rapportages en nadere analyses in afstemming met de (interne) werkgroep monitoring en verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de terugkoppeling naar gemeenten van één of meerdere projecten;
 • het schrijven van beleidsstukken en schriftelijke besluitvormingsdocumenten en adviezen ten behoeve van besluitvorming door alle Groninger gemeenten;
 • het geven van politiek/bestuurlijk en tactisch advies, zowel mondeling als schriftelijk;
 • het proactief bieden van directe ondersteuning en inhoudelijk advies aan de directeur.

Plek in de organisatie

Als inhoudelijk adviseur rapporteer je rechtstreeks aan de directeur van de RIGG. Daarnaast maak je onderdeel uit van het team inkoop en contractmanagement en werk je ook samen met het team bedrijfsvoering.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld kandidaten met een achtergrond als Orthopedagoog/ Orthopedagoog generalist, Ontwikkelings- of Klinisch psycholoog of Gz-psycholoog en/of kandidaten met ruime inhoudelijke kennis en ervaring in de verschillende domeinen van de jeugdhulp en in het bijzonder de jeugd-ggz;
 • beschikt over brede en overstijgende kennis en ervaring om goed in te kunnen spelen op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdzorg en te kunnen adviseren hierover;
 • beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en is in staat om draagvlak te creëren in een speelveld waarbij sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen;
 • beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Wij bieden

Een inspirerende en dynamische werkomgeving met een hoog kennisniveau. Het betreft een functie van 32 uur per week. In eerste instantie voor een periode van 1 jaar, met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst. De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de cao gemeenten. De inschaling van de inhoudelijk adviseur is indicatief functioneel schaal 12 (o.b.v. 36 uur per week; afhankelijk van opleiding en ervaring tussen de € 4.447,00 en maximaal € 6.103,00 / salarisnorm 1 april 2022) en een individueel keuzebudget van 17,05%.

Informatie

Voor meer informatie over de functie van de inhoudelijk adviseur kun je contact opnemen met Heleen Stevenson 06- 53 21 40 39. De selectiegesprekken vinden plaats op 11 juli. De kandidaten voor deze gesprekken worden uiterlijk 6 juli telefonisch uitgenodigd. 

Reageren

Een kernachtige motivering, met CV, kan tot en met 1 juli 2022 gestuurd worden naar directiesecretariaatrigg@groningen.nl, ter attentie van Hemmala Sheerbahadoersing, directeur RIGG.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten, medewerkers van de 10 Groninger gemeenten, voorrang.