Opgavemanager

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zoekt een

 Opgavemanager

 (voor 36 uur / 1,0 fte)

- Een programmamanager met het vermogen om de integrale opgave van

onze organisatie op natuurlijke wijze in balans te brengen

met de beschikbare kennis en kunde -

Bij de RUD Drenthe werken zo’n 160 gespecialiseerde medewerkers met kennis en ervaring op het gebied van milieuwetgeving. Inwoners en bedrijven van Drenthe kunnen op ons rekenen. Wij zorgen namelijk voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Nu én voor volgende generaties. Dit doen wij onder andere door middel van het houden van toezicht en het handhaven van de wettelijke milieuregels, door vergunningverlening en door onze gemeenten en provincie te adviseren over verschillende milieuthema’s. 

Met deze missie staan wij in het brandpunt van grote maatschappelijke ontwikkelingen in ons land: het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een drukbevolkt land, het verantwoord gebruik van de schaarse ruimte, de economische ontwikkeling, de verduurzaming en de energietransitie en de bescherming van natuur. Daar kun jij aan meewerken!

De RUD Drenthe is een professionele en ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. Wij laten het traditionele organisatiemodel los en begeleiden onze medewerkers richting meer zelforganisatie zodat zij als kundige professionals vanuit hun kennis en ervaring zelf kunnen bepalen hoe zij, binnen de gestelde kaders, hun doelen willen realiseren.

Wij werken aan een schoon, veilig en duurzaam Drenthe. Deze opgave vertalen wij naar een concreet uitvoeringsprogramma. Wij zoeken daarvoor een plezierige, initiatiefrijke en pragmatische opgavemanager. Als opgavemanager heb jij de regie op dit gehele proces: het vertalen van de externe opgaven naar interne opgaven, projecten en uitvoeringsprogramma. Dit vraagt om een integrale aanpak in samenspraak met onze 13 opdrachtgevers/eigenaren en alle teams en clusters binnen onze organisatie. Hierbij leg je de verantwoordelijkheden voor de uitvoering laag in de organisatie of bij onze partners. Het opgavegericht werken is voor ons een nieuwe manier van werken. Ook de functie van opgavemanager is relatief nieuw in de organisatie en vraagt dan ook om pionierswerk. In jouw rol geef je nadrukkelijk een impuls aan de verdere professionalisering van opgavegericht / projectgericht werken in de hele organisatie.

Wat ga je doen?

 • Je bent lid van het managementteam. Samen met het managementteam en de directeur geef je vorm aan de visie en strategie voor de organisatie als geheel en ben je medeverantwoordelijk voor de strategische agenda.
 • Je vertaalt de (toekomstige) opgaven naar de strategische agenda van het managementteam.
 • Je hebt de regie op de vertaling van de opgaven naar begroting en uitvoeringsprogramma’s (P&C-cyclus) en je hebt daarin dusdanig grip dat dit zorgt voor rust in de uitvoering. Je stuurt daarin op processen, resultaten en samenhang, rekening houdend met een gezonde werkdruk.
 • Je hebt regie op de implementatie van het opgavegericht en projectmatig werken.
 • Je hebt regie op de uitvoering en de samenhang van organisatiebrede projecten.

 Wat neem je mee?

Naast het bovenstaande vragen wij van jou:

 • WO werk- en denkniveau;
 • relevante werkervaring op strategisch niveau;
 • ervaring met opgavegericht, programmatisch en projectmatig werken;
 • opleiding richting programmamanagement, nieuw leiderschap, coaching of vergelijkbaar;
 • affiniteit met de leefomgeving, onze bijdrage daaraan en opgave daarin;
 • ervaring met zelforganisatie en verandermanagement;
 • klantgericht en organisatie- en bestuurlijk sensitief;
 • uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • je bent mens-, proces en resultaatgericht;
 • en niet onbelangrijk, je weet de rust te bewaren en hebt een gezonde dosis humor.

Wat bieden wij jou?

De RUD Drenthe is een kennisorganisatie. Wij bieden onze medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis op peil te houden en zich door te ontwikkelen. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Voor een goede werk-privé balans kennen wij flexibele werktijden en word je gefaciliteerd om ook vanuit huis te kunnen werken.

Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar met de intentie om deze, bij gebleken geschiktheid en een goede klik, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het salaris (afhankelijk van kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 12 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris van maximaal € 6.103,- bij een dienstverband van 36 uur. In de loop van 2022 wordt de waardering van deze functie opnieuw beoordeeld. 

Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris en een thuiswerkvergoeding. Het IKB kan (maandelijks) worden ingezet voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen of het aanschaffen van een fiets.

Ben je enthousiast?

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie!

Sollicitaties (motivatiebrief en cv) kunnen tot en met 31 augustus 2022 worden verzonden naar personeelszaken@ruddrenthe.nl

De gesprekken zijn gepland op woensdag 7 september 2022. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op vrijdag 9 september 2022. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wil je meer weten over de functie of over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Marjan Heidekamp-Prins, directeur van de RUD Drenthe, via het algemene nummer 0800-9102 of door een e-mail te sturen naar .

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe, zie www.ruddrenthe.nl.