Jurist

Bij de RUD Drenthe werken zo’n 200 gespecialiseerde medewerkers met kennis van en ervaring met milieuwetgeving. Inwoners en bedrijven van Drenthe kunnen op ons rekenen. Wij zorgen namelijk voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Nu én voor volgende generaties. Dit doen wij onder andere door het houden van toezicht en het handhaven van de wettelijke milieuregels, door vergunningverlening en door onze gemeenten en provincie te adviseren over verschillende milieuthema’s. 

Met deze missie staan wij in het brandpunt van grote maatschappelijke ontwikkelingen in ons land: het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een drukbevolkt land, het verantwoord gebruik van de schaarse ruimte, de economische ontwikkeling, de verduurzaming en de energietransitie en de bescherming van de omgeving. Daar kun jij aan meewerken!

Als jurist pas jij juridische advisering toe bij zowel toezicht & handhaving als milieuvergunningverlening. Je gaat werken vanuit het team Juridisch.

Een greep uit je werkzaamheden

 • Adviseren over (complexe) juridische (beleids-)vraagstukken van meerdere brede terreinen (o.a. milieu, geur, geluid, agrarisch en toezicht en handhaving);
 • Begeleiden van handhavingstrajecten en opstellen (voornemens van en) handhavingsbesluiten;
 • Advisering over milieu meldingen en vergunningverleningsprocedures;
 • Analyseren van nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie en het vertalen van ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving in beleid;
 • Adviseren over algemeen bestuursrechtelijke vraagstukken;
 • Vertegenwoordigen van onze opdrachtgevers bij bezwaar- en rechtszaken.

Wat bieden wij jou?

De RUD Drenthe is een kennisorganisatie. Wij bieden onze medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis op peil te houden en door te ontwikkelen. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Voor een goede werk-privé balans kennen wij flexibele werktijden en word je gefaciliteerd om ook vanuit huis te kunnen werken.

Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar die, bij gebleken geschiktheid, ongewijzigde omstandigheden en een goede klik, wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De functie Jurist is ingedeeld in het HR21 functieprofiel van Medewerker beleidsuitvoering I. Het salaris (afhankelijk van kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 10 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris van maximaal € 4.671,- bij een dienstverband van 36 uur.

Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) worden ingezet voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen of het aanschaffen van een fiets.

Wat neem je mee?

 • Een afgeronde opleiding op ten minste HBO niveau (milieurecht en/of bestuursrecht).
 • Kennis op gebied van het brede milieuterrein voor onder meer milieuvergunningverlening, maatwerkvoorschriften en toepassen bestuursdwang en dwangsom).
 • Kennis van onder meer de Wabo, de Wm, het Activiteitenbesluit, de wet VTH, Landelijke handhavingsstrategie, de Awb en Europese milieuwetgeving.
 • Kennis van de verandering van wetgeving in relatie tot de Omgevingswet.
 • Je hebt een analytisch en probleemoplossend denkvermogen.
 • Je hebt inlevingsvermogen en overtuigingskracht.
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Ben je enthousiast?

We ontvangen dan graag je sollicitatie!

 

Sollicitaties (motivatiebrief en cv) kunnen tot en met 27 november 2022 worden verzonden naar personeelszaken@ruddrenthe.nl 

De selectiegesprekken zijn gepland in week 49/50 2022.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Arry Ayal, telefoonnummer 0592-754462

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe zie www.ruddrenthe.nl