2 Medewerkers toezicht en handhaving Bodem

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zoekt

2 Medewerkers toezicht en handhaving Bodem

(2 x 36 uur/2 x 1 fte)

Bij de RUD Drenthe werken zo’n 160 gespecialiseerde medewerkers met kennis en ervaring op het gebied van milieuwetgeving. Inwoners en bedrijven van Drenthe kunnen op ons rekenen. Wij zorgen namelijk voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Nu én voor volgende generaties. Dit doen wij onder andere door middel van het houden van toezicht en het handhaven van de wettelijke milieuregels, door vergunningverlening en door onze gemeenten en provincie te adviseren over verschillende milieuthema’s. 

Met deze missie staan wij in het brandpunt van grote maatschappelijke ontwikkelingen in ons land: het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een drukbevolkt land, het verantwoord gebruik van de schaarse ruimte, de economische ontwikkeling, de verduurzaming en de energietransitie en de bescherming van natuur. Daar kun jij aan meewerken!

Wij zijn op zoek naar twee medewerkers toezicht en handhaving voor het team Bodem. In deze functie ga jij je onder meer bezighouden met het uitvoeren van toezicht in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de daarmee samenhangende regelgeving, zoals de Wet milieubeheer (Wm).

Een greep uit je werkzaamheden

 • Je toetst de meldingen Bbk en houdt toezicht op de uitvoering van de meldingen Bbk en op de aanleg van WKO-installaties.
 • Je adviseert over grondverzet en het toepassen van bouwstoffen aan gemeentelijke afdelingen, bedrijven, particulieren en instellingen.
 • Je beoordeelt saneringsplannen en BUS-meldingen op handhaafbaarheid en houdt toezicht op de uitvoering van de bodemsaneringen.
 • Je beoordeelt evaluatieverslagen van uitgevoerde bodemsaneringen en adviseert hierover aan de vergunningverlener.
 • Je handhaaft bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen volgens de landelijke handhavingsstrategie.

Wat bieden wij jou?

De RUD Drenthe is een kennisorganisatie. Wij bieden onze medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis op peil te houden en door te ontwikkelen. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Voor een goede werk-privé balans kennen wij flexibele werktijden en word je gefaciliteerd om ook vanuit huis te kunnen werken.

Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar die, bij gebleken geschiktheid, ongewijzigde omstandigheden en een goede klik, wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De functie Medewerker toezicht en handhaving Bodem is ingedeeld in het HR21 functieprofiel Medewerker handhaving I. Het salaris (afhankelijk van kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 9 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris van maximaal  € 4.208,- bij een dienstverband van 36 uur. Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris en een thuiswerkvergoeding. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen of het aanschaffen van een fiets.

Wat neem je mee?

 • Een relevante afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld milieukunde of een vergelijkbare studie.
 • Je hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en aantoonbare werkervaring op het gebied van toezicht en handhaving.
 • Je hebt analytisch vermogen en een goede oordeelsvorming.
 • Je bent communicatief en digitaal vaardig.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen auto.

Ben je enthousiast?

We ontvangen dan graag je sollicitatie!

Je motivatiebrief en cv kunnen worden gestuurd naar personeelszaken@ruddrenthe.nl

De procedure wordt gesloten zodra er zich een goede kandidaat heeft gemeld. Dus wacht niet te lang! We zien je sollicitatie graag tegemoet. De sollicitatiegesprekken worden zo snel mogelijk ingepland.

Deze vacature wordt in gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Mocht je meer informatie over deze functie willen hebben dan kun je tot 8 augustus 2022 contact opnemen met Charly van Schaik (Projectleider) telefoonnummer 0592-754485 en vanaf 8 augustus 2022 met Selcio Tuzla (Teamleider Bodem), telefoonnummer 0592-754411.

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe, zie www.ruddrenthe.nl