Directeur/Secretaris

‘Grenzen en beperkingen bestaan niet’: dat is het motto van de Regio Groningen-Assen (RGA). Want oplossingen voor ruimtelijke en economische vraagstukken stoppen niet bij de gemeente- en provinciegrenzen. Samen zorgen voor een goed bereikbare regio waar mensen fijn wonen, lekker werken en een prettig leven hebben.

Bedrijfsprofiel

De Regio Groningen-Assen (RGA) is een regionaal samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten en 2 provincies, die na 25 jaar is uitgegroeid naar een volwaardige netwerkorganisatie, waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties volop in meedraaien en meewerken. Regio Groningen-Assen is het stedelijk netwerk en de economische motor in het noorden van Nederland. De toegenomen economische dynamiek rond de steden Groningen en Assen vertaalt zich in drukte op de weg, op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. Steden en dorpen in deze regio worden daardoor steeds afhankelijker van elkaar. Het is daarom van belang dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio doorgaat, zonder afbreuk te doen aan de unieke karakteristieken ervan.

Het Regiobureau richt zich op het aanpakken van deze opgaven, zoals afstemming van woningbouw, ontwikkeling van een integraal verkeers- en vervoerssysteem met P+R locaties rondom de stad Groningen, aanleg van bedrijventerreinen, doorfietsroutes en financiële bijdragen voor de uitvoering van projecten. De komende periode komen er veel opgaven op de RGA af; zoals het opstellen van de Regiovisie 2050, de evaluatie & actualisatie, de Woondeal en het vormgeven van de NOVEX-aanpak. De regio Groningen-Assen is aangemerkt als NOVEX-gebied. Dit betekent dat zij in gezamenlijkheid met hun deelnemers en het Rijk een perspectief schetsen voor de regio en deze vertalen in een uitvoeringsprogramma en investeringsstrategie. Hierbij komen vraagstukken aan de orde op het gebied van de begrenzing van de regio, fondsvorming, bestuurlijke vertegenwoordiging en de besluitvormingsstructuur.
Vanwege het vertrek van de huidige directeur zoeken wij voor het Regiobureau een

Directeur/Secretaris Regio Groningen-Assen

Functieomschrijving

Als directeur/secretaris RGA heb jij ervaring of affiniteit met maatschappelijke- en economische ontwikkelingen en onderwerpen als bereikbaarheid, wonen, economie en ruimtelijke kwaliteit. Je stuurt het Regiobureau aan en coördineert de activiteiten. Het team waar jij leiding aan geeft bestaat uit 13 enthousiaste en gedreven professionals, die uitvoering geven aan programma's, communicatie, financieel beheer en ondersteuning van de organisatie.

Je bent gewend om in een complexe bestuurlijke en ambtelijke omgeving te acteren en hebt ervaring met de publieke sector. De samenwerking met regionale partners is essentieel en de directeur/secretaris RGA dient voor alle opgaven het Regiobureau goed in positie te brengen. Het Regiobureau wil een aanvulling en van toegevoegde waarde zijn op de werkzaamheden van hun deelnemers. De directeur/secretaris heeft kennis van de hiervoor genoemde ontwikkelingen, kan strategisch sparringpartner zijn voor het team en is ook verantwoordelijk om hier handen en voeten aan te geven.

Als directeur/secretaris ben jij de aanjager, pleitbezorger én verbinder van de RGA. Je bent er verantwoordelijk voor dat je goed op de hoogte bent van alle onderwerpen die de RGA raken. Je bent de gesprekspartner van de stuurgroep en alle deelnemers. Je bent de eerste adviseur en secretaris van de stuurgroep en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Je ondersteunt de bestuurlijke processen die de RGA bindt en zorgt dat de besluiten worden uitgevoerd.

Hiernaast ben je eindverantwoordelijk voor de planning- en control. Je ondersteunt, coacht en zorgt dat de formatie passend is bij de werkzaamheden van het Regiobureau.

Functie-eisen

Wat breng je mee?

Je denkt in kansen, bent ambitieus, maar ook pragmatisch. Je herkent en waardeert de kracht en kwaliteit van je medewerkers en externe partners en benut dit. Samenwerken is voor jou belangrijk op het pad naar succes. Kwaliteit, professionaliteit, helder beleid en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal. Vanuit jouw coachend en inspirerend leiderschap, ben je in staat om de organisatie naar een hoger plan te tillen. Je hebt ook een sterk extern gerichte oriëntatie. Je brengt een groot actief (regionaal/nationaal) bestuurlijk netwerk mee of weet dit te ontwikkelen. Je bent politiek sensitief, snapt het politieke krachtenveld en kan hierbinnen zowel diplomatiek als doortastend optreden. Je bent iemand die met trots het verhaal van de regionale samenwerking vertelt en treedt op als boegbeeld. Ook heb je een aansprekende visie, draagt deze uit en kan dit vertalen naar acties voor de korte en lange termijn.

Wij vragen

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met werking in programma's en projecten;
 • aantoonbare ervaring met samenbindend leidinggeven;
 • inzicht in het functioneren van bestuurlijke organisaties;
 • aantoonbare ervaring met bestuurlijke- en ondernemersnetwerken;
 • een besluitvaardige persoonlijkheid met overtuigingskracht;
 • een positief persoon, gericht op samenwerking met een nuchter en relativerend karakter;
 • een authentieke leidinggevende die vertrouwen geeft;
 • verbindend vermogen met goede netwerkvaardigheden en reisbereidheid.

De opdrachtgever biedt

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week (0,8 fte) bij de provincie Groningen voor;
 • 1 jaar, met zicht op verlenging bij goed functioneren;
 • een bruto maandsalaris gebaseerd op functieschaal 15, bij een volledig dienstverband afhankelijk van kennis en ervaring;
 • individueel keuze budget van 21,82% boven op het brutosalaris;
 • flexibel werken, zowel qua tijd als locatie;
 • persoonlijke ontwikkeling vinden ze belangrijk, je ontvangt daarvoor een persoonlijk ontwikkel-budget van € 5.000,- per 5 jaar;
 • als je momenteel in dienst bent bij een van de samenwerkingspartners van Regio Groningen-Assen is detachering vanuit je huidige werkgever mogelijk;
 • voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Sollicitatie

Regiobureau Groningen-Assen (RGA) heeft de werving en selectie voor deze vacature aan Hunter Select uitbesteed.

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, dan nodigt Hunter Select je graag uit te reageren. Naast de mogelijkheid om te solliciteren via onderstaande button, kun je ook je cv (en motivatie) per e-mail sturen naar Hunter Select t.a.v. drs. Clarice M. Rozema, c.m.rozema@hunterselect.nl. Uiteraard is vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Voor nadere informatie kun je ook contact opnemen via 050-3115882. Het is mogelijk om t/m 10 april 2023 op deze vacature te reageren.

N.B. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.

De eerste gespreksronde staat gepland op:

Woensdag 19 april 2023 tussen 12:00 - 17:30 uur
Donderdag 20 april 2023 tussen 09:00 – 14:00 uur

De tweede gespreksronde staat gepland op:
Donderdag 11 mei 2023 tussen 13:00 – 18:00 uur

Solliciteren