Rechtbank Noord Nederland

Rechtbank Noord-Nederland: Stevig geworteld in het Noorden

Rechtbank Noord-Nederland (RNN) is stevig geworteld in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en staat daar in het hart van de samenleving. Vanuit onze drie rechtbanklocaties in Assen, Leeuwarden en Groningen zorgen we er met zo’n 750 collega’s voor dat de inwoners van het noorden van Nederland toegang hebben tot laagdrempelige en effectieve rechtspraak. We maken het onze onafhankelijke rechters mogelijk om integer en tijdig geschillen te beslechten en strafbare feiten te berechten.

We verbinden ons elke dag weer

Vanuit die missie en vanuit onze kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit verbinden we ons elke dag weer met de samenleving. Werken binnen RNN betekent werken in een slagvaardige organisatie van resultaatgerichte professionals. Geleid door een bestuur en management dat inspireert, ruimte laat, stuurt, betrekt bij besluitvorming en waar ruimte is voor talent en initiatieven.

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk

De rechtspraak staat in dienst van de samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig. Zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Rechtspraak maakt samenleven mogelijk.