REA College

REA College begeleidt jongeren met een arbeidsbeperking naar betaald werk. Dit gebeurt door middel van beroepsgerichte opleidingen, intensieve en persoonsgerichte trainingen, begeleiding en stages. Bij REA College Groningen en Leeuwarden werken zo’n 35 mensen.