Rabobank

Wie we zijn

De Rabobank is actief in Nederland en in een groot aantal andere landen in de wereld. Als maatschappelijke bank willen we in Nederland een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn, en in het buitenland bijdragen aan de oplossing van het voedselvraagstuk. Wij zijn een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders. Klanten kunnen hun betrokkenheid met de bank tonen door lid te worden. Momenteel zijn er bijna twee miljoen klanten lid van de Rabobank. Leden kunnen meepraten en meebeslissen over de bank.

In Nederland zijn ruim honderd lokale Rabobanken met een grote mate van zelfstandigheid actief om zo de klant en de lokale omgeving beter te kunnen bedienen. Zij worden bijgestaan door de ondersteunende organisatie in Utrecht. Hier wordt beleid geïnitieerd en worden producten en diensten ontwikkeld. Te denken valt aan kredietvormen, betalingsproducten, effectendiensten, marketing, distributie en personeelsbeleid.

Een aandeel in elkaar

Een aandeel nemen in elkaar, betekent samen met anderen optrekken en daarin verantwoordelijkheid nemen. De Rabobank is ervan overtuigd dat verschillen in mensen ons helpen een betere bank te zijn. Daarom letten we bij de samenstelling van de teams op diversiteit en streven we naar verscheidenheid in bijvoorbeeld sekse, achtergronden, culturen, leeftijden, voorkeuren en competenties. Bij ons krijgt iedereen de kans om zichzelf te zijn. Door samen te werken kan iedereen zich ontplooien zoals hij of zij dat wil.

Regionale samenwerking

Regionaal werken een aantal Rabobanken bovenlokaal samen om talenten te werven en medewerkers te inspireren en te ontwikkelen. Door deze intensieve samenwerking van een aantal noordelijke banken bieden we starters en medewerkers een brede oriëntatie. Onze vacatures en de contactinformatie van de samenwerkende lokale banken vind je terug op deze website.

Word jij de Rabobank?

Bij de Rabobank willen we graag weten WIE je bent en niet WAT je bent. Dus als we jou deze vraag stellen wie je bent, vragen we meer dan een goed CV en een gezonde portie ambitie. Dan zijn we benieuwd of jij onze opvattingen deelt, over bijvoorbeeld werken met een eigen verantwoordelijkheid. Dan willen we weten of jij vol met ideeën zit. En of jij het in je hebt om, samen met ons, aan de toekomst te bouwen. Die van jou en die van ons. Maar bovenal: de toekomst van onze klanten.