Quiet

Stichting Quiet Community Groningen biedt sinds 2017 armoedeverzachting en versterking voor mensen in een kwetsbare financiële situatie. Dankzij lokale sponsors kunnen we via ons deelplatform zo’n 450 Groningse huishoudens regelmatig een steuntje in de rug geven. Meer daarover kun je lezen op www.quiet.nl/groningen

Er zijn inmiddels verspreid over Nederland twaalf Quiet Community’s actief. Die uitrol wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door Quiet Nederland.

Bij Quiet Groningen steken we graag de handen uit de mouwen om de negatieve effecten van armoede te beperken. Met een klein team van medewerkers (4 personen, gemiddeld 1,5 a 2 fte), een actief (onbezoldigd) bestuur en meerdere vrijwilligers. Samen streven we naar verbinding in de stad en doen dat laagdrempelig, saamhorig en slagvaardig.