Publiek Vervoer

Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik van kunnen maken, zoals de hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen. Zoals Wmo-pashouders en leerlingen en vervoer naar de sociale werkplaats.

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe bestaat uit alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe. Bepaalde taken van de gemeenten en het OV-bureau zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer Groningen Drenthe en omvatten:

  1. contractbeheer en relatiemanagement
  2. klachtenloket en klantparticipatie
  3. kennis- en adviesfunctie (incl. doorontwikkeling)

De missie van de overheden is om in Groningen en Drenthe een optimaal vervoersnetwerk te creëren, dat betaalbaar en toekomstbestendig is, waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zodat alle inwoners naar hun werk of school gaan en/of deel willen nemen aan het sociale leven én voor bezoekers aan onze provincies.