Publiek Vervoer

Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik van kunnen maken; zoals de hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen. Zoals Wmo-pashouders en leerlingen in het publiek vervoer en vervoer naar de sociale werkplaats.

De samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is van alle gemeenten in beide provincies. Het is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (GR). Klik hier voor de tekst van de Regeling. Dit betekent dat bepaalde taken van de gemeenten zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Het zijn de taken: contractbeheer en beleidsadvisering, het klachtenloket en monitoring en doorontwikkeling. Zo gaan we bijvoorbeeld onderzoeken of het op termijn ook mogelijk is om ook andere vervoersstromen te integreren, zoals naar de dagbesteding.