Strategisch Beleidsadviseur Vrijetijdseconomie

Wil jij graag een bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie in Groningen. Lees dan snel verder !

Wil jij graag een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van Groningen voor inwoners en bezoekers door het maken en verder ontwikkelen van beleid op het gebied van recreatie & toerisme? Ben jij daarnaast een ervaren senior beleidsadviseur met kennis op het gebied van de vrijetijdseconomie en vind je het leuk dat jouw rol die van meewerkend voorman/vrouw is een team?  Dan zijn we op zoek naar jou!

Waarom zoeken wij jou?

Wij willen met het provinciale beleidsveld vrijetijdseconomie Groningen aantrekkelijker maken (én houden) voor de eigen inwoners en voor bezoekers. Een florerende vrijetijdssector heeft impact op de gezamenlijke kernwaarden van de provincie, namelijk ruimte, pioniersgeest en karakter. De vrijetijdssector kan een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven die leven in de provincie Groningen. Als provincie Groningen staan we ook voor dit beleidsveld voor grote uitdagingen. Zowel huidige als komende generaties Groningers moeten de vruchten gaan plukken van een passende en bloeiende gastvrijheidssector die bijdraagt aan de leefbaarheid en daarmee brede welvaart van alle inwoner in de provincie Groningen.

Wat ga jij doen?

Je bent eerste adviseur voor GS op het beleidsterrein vrijetijdseconomie. Daarvoor volg, analyseer en beoordeel je ontwikkelingen op regionaal (NPG, Baanbreker Vrijetijdseconomie, omgevingsvisie), landelijk (Perspectief Bestemming Nederland 2030) en Europees niveau en ben je een stevige gesprekspartner op al deze niveaus. 

Jij bent in het team verantwoordelijk voor de uitvoering en de voortgang van de zes deelopgaven uit de Strategische Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030 van de provincie Groningen waarvan de ambities in drie uitvoeringsprogramma's gerealiseerd moeten worden. Inmiddels wordt de laatste had gelegd aan het tweede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie "Groeiend Gastvrij" 2024-202 dat het vervolg is op het uitvoeringsprogramma "Werken aan de basis" 2021-2023.

Het "dragen" van de deelopgaven doe je in nauwe samenwerking met het hele team, met de sector zelf, het basisteam Cultuur & Vrijetijdseconomie en andere collega's binnen en buiten de provinciale organisatie. Hierbij werk je integraal en vooral 'van buiten naar binnen', vertaal je de maatschappelijke signalen en ontwikkelingen in beleid en maak je een inschatting hoe beleid doorwerkt in de praktijk. Naast dat je direct verantwoordelijk bent voor één of meerdere opgaven ben je ook de sparringpartner voor je collega's met betrekking tot de opgaven die voor uitvoering zijn toebedeeld aan je collega's.

Als beleidsmedewerker vrijetijdseconomie heb je overzicht wat er in de sector speelt, je weet wat er van de provincie wordt gevraagd en waar de provincie proactief een bijdrage kan leveren aan de sector. Je voert overleg met relevante landelijke netwerken, met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, consumentenorganisaties, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen etc.  De verdeling van de zes deelopgaven uit de visie wordt in overleg met het team ingevuld waarbij in ieder geval de opgave "bestemmingsontwikkeling" onderdeel is van het werkpakket van de strategische beleidsadviseur. Je gaat tevens een rol vervullen in de vertaling van het provinciale beleid en programmering naar gebiedsgerichte plannen en projecten.

Waar ga je werken?  

Je gaat werken in team Vrijetijdseconomie dat onderdeel is van het basisteam Cultuur en Vrijetijdseconomie. In het team Vrijetijdseconomie werkt een zestal medewerkers met veel enthousiasme aan de uitdagingen en kansen op het gebied van dit beleidsveld. In totaal werken in het basisteam zo'n 20 medewerkers op de thema's cultuur, vrijetijdseconomie en erfgoed.

Wat vragen wij? 

Ons team is op zoek naar een enthousiaste primus inter pares. Een meewerkend voorman/vrouw die het team op inhoud begeleid en stuurt. Je werkt graag doel- en resultaatgericht. Je bent flexibel, ziet voortdurend kansen, hebt een hart voor de provincie Groningen en het MKB in deze provincie en straalt werkplezier uit. Je bent een ambtenaar met lef die niet alleen binnen het provinciehuis te vinden is maar zeker ook daarbuiten. Daarnaast beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Brede kennis van, ervaring met en inzicht in vrijetijdseconomie als bijdrage aan de leefbaarheid in de regio;
 • Ruime kennis van en ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en realisatie;
 • Beschikken over bestuurlijke sensitiviteit om complexe processen goed te kunnen managen;
 • Integraal kunnen werken en kansen daarin opzoeken.

Dit bieden wij!

Bij ons krijg je de ruimte om je werk in te richten zoals past bij jouw behoefte. Je krijgt de mogelijkheid om deels thuis te werken, maar kunt ook op het provinciehuis werken. Hier ontmoet je jouw collega's en is in de pauze ruimte voor een wandeling in de binnenstad van Groningen of voor sporten. Je krijgt genoeg verlof om op een lange vakantie te gaan of wat vaker een middag vrij te nemen.

Daarnaast bieden wij:

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband of voor interne kandidaten voortzetting van het huidige contract.
 • Een salaris in functieschaal 12 van de cao (min 4466,67 - max 6323,27) bij een dienstverband van 36 uur per week). 
 • Voor 32 tot 40 uur per week met de mogelijkheid om ATV uren op te bouwen.
 • Flexibele werktijden waarbij het ook mogelijk is om buiten 9 tot 5 te werken.
 • Boven op het salaris ontvang je 22,37% Individueel Keuze Budget (IKB)
 • 75% vergoeding van jouw reiskosten met het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of een fietsleaseplan voor een (elektrische) fiets.
 • Vitaliteitsplan waarbij je een tegemoetkoming voor jouw sportabonnement kan krijgen.
 • Een persoonlijk budget voor duurzame inzetbaarheid van € 5000 in te zetten binnen 5 jaar. Hiermee kan je opleidingen of cursussen volgen of je duurzame inzetbaarheid bevorderen.

Goed om te weten

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Ingrid de Vries, Teamleider 06 15068028. Vragen over de procedure kun je stellen aan Anne-Marie Brinkman HR Adviseur 06 50040653.Jouw sollicitatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk 18 februari 2024 via Werken bij provincie Groningen. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 26 januari 2024 tussen 10.00 en 13.00 uur.

Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over provincie Groningen

De provincie Groningen is een organisatie in beweging die volop werkt aan maatschappelijke opgaven zoals versnelling woningbouw, de gevolgen van de gaswinning, de energietransitie, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Met onze kernwaarden Plezier, Samen, Gedreven en Betrouwbaar maken we ons hard voor Stad en Ommeland. Ons provinciehuis staat aan de voet van de Martinitoren in het hart van de stad Groningen. We werken met ongeveer 1000 collega’s aan de ontwikkeling van onze mooie provincie.

Binnen de provincie hechten wij veel waarde aan gelijke kansen voor iedereen. Of het nu gaat om geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, geaardheid of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen is welkom!  Momenteel zijn vrouwen in onze hogere functies ondervertegenwoordigd. We doen daarom extra ons best om hiervoor talentvolle vrouwen aan ons te binden en worden tijdelijk op deze functies zo veel als mogelijk geschikte vrouwen benoemd.