Strateeg Wonen

Provincie Groningen zoekt professionals op het gebied van wonen!

Ben je geïnteresseerd in strategische vraagstukken over hoe we woningbouw kunnen versnellen en hoe we bestaande wijken en dorpen kunnen herstructureren? Heb je affiniteit met wonen, onderzoek en politiek in de Groningse context? Lees dan snel verder, we zijn namelijk op zoek naar jou!              

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder een bericht over wonen. Over woningzoekenden die bijna geen woning kunnen vinden. Over de noodzakelijke verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad. Over woningen die worden opgekocht en daarna verhuurd. Kortom, een actueel thema met veel bijhorende vraagstukken! Daarom trekt de Provincie samen met partijen op om de vraagstukken rondom wonen op te pakken. In dit unieke traject, dat is opgezet vanuit het programma Leefbaarheid, waarin meerdere externe partijen (adviesbureaus, gemeenten, woningcorporaties, hoogleraren en lectoren) hebben aangeboden hun kennis met jou te willen delen, zul je deze samenwerking tegenkomen.

In dit traject word je ‘in the job’ opgeleid tot professional wonen. In het traject is er veel ruimte om jezelf te ontwikkelen, te verbreden en te verdiepen en wordt het leren op een experimentele manier ingevuld. Heb je namelijk een vraag, wil je een kijkje in de keuken nemen van een corporatie, of horen hoe iemand van een adviesbureau een bepaald vraagstuk aanpakt, dan kan dat in dit traject dat de Provincie Groningen jou nu aanbiedt!     

Wil je meer weten over deze vacature en solliciteren? Kijk dan op onze website:

https://www.werkenbijprovinciegroningen.nl/vacature/details/c03112a7-2891-4feb-828a-56d77df5a758