Senior beleidsmedewerker Cultuur, participatie & Bibliotheekwerk

Jij hebt een passie voor kunst en cultuur en wil een bijdrage leveren aan de ontplooiing van Groningers!

Jij wil een bijdrage leveren aan de brede welvaart van alle Groningers en werkt met hart en ziel voor de publieke zaak. Als Senior Beleidsmedewerker Cultuur, Cultuurparticipatie & Bibliotheekwerk neem je het voortouw in de verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid voor cultuur, cultuureducatie, cultuurparticipatie, bibliotheekwerk en talentontwikkeling in de provincie Groningen.

Waarom hebben we je nodig?
Wij willen met ons provinciale cultuurbeleid kunst en cultuur voor iedereen beschikbaar en toegankelijk maken. Cultuur is een verbindende factor in de samenleving en kan een positieve invloed hebben op gezondheid en welzijn van mensen. Op dit prachtige beleidsterrein is een plekje vrij voor een gedreven Senior Beleidsmedewerker Cultuur, Cultuurparticipatie & Bibliotheekwerk binnen het basisteam Cultuur & Vrijetijdseconomie.

Wat ga jij doen?
Jij neemt het voortouw in de verdere ontwikkeling van beleid voor cultuur, cultuureducatie, cultuurparticipatie, bibliotheekwerk en talentontwikkeling in de provincie Groningen en de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. Je levert actief een bijdrage aan het komende Uitvoeringsprogramma Cultuur 2025-2028. Je doet dit in nauwe samenwerking met de sector zelf (met name steuninstellingen, (podium)kunstinstellingen en gemeenten), het team Cultuur & Vrijetijdseconomie en andere collega's binnen en buiten de provinciale organisatie. Hierbij werk je vooral 'van buiten naar binnen', vertaalt de maatschappelijke signalen en ontwikkelingen in beleid en maak je een inschatting hoe beleid doorwerkt in de praktijk. Je krijgt volop ruimte om met de sector te bouwen aan samenwerking en vernieuwing. Het accounthouderschap voor een aantal steuninstellingen en (podium)kunstinstellingen waarmee wij een subsidierelatie hebben is onderdeel van jouw functie. Je hebt een belangrijke adviserende taak naar de portefeuillehouder cultuur/erfgoed.

Wat breng je mee?
Ons team blijft op zoek naar mensen die beschikken over verschillende talenten, waaronder proactief handelen. Voordat er iets aan je gevraagd wordt heb je het gesignaleerd. Je bijt je vast in je werk en werkt graag doel- en resultaatgericht en met deadlines. Je bent flexibel, politiek-bestuurlijk sensitief, jong van geest en straalt werkplezier uit. Je wilt een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het team leveren, je bent een teamplayer. Op de juiste wijze communiceren met je interne en externe collega's is in deze functie cruciaal. Van nature breng je beweging mee!

Daarnaast beschik je over:

 • (Bij voorkeur) academisch werk- en denkniveau;
 • (Stevige) ervaring op het beleidsveld cultuur, cultuureducatie, cultuurparticipatie, bibliotheekwerk en talentontwikkeling;
 • Een netwerker die goed weet te verbinden, ook met andere thema's/opgaven en schaalniveaus;
 • Passie, hart en ziel voor Groningen.

Dit bieden wij!
Bij ons krijg je de ruimte om je werk in te richten zoals past bij jouw behoefte. Je krijgt de mogelijkheid om deels thuis te werken, maar kunt ook op het provinciehuis werken. Hier ontmoet je jouw collega's en is in de pauze ruimte voor een wandeling in de binnenstad van Groningen of voor sporten. Je krijgt genoeg verlof om op een lange vakantie te gaan of wat vaker een middag vrij te nemen.

Daarnaast bieden wij:

 • Een werkweek van 32 uren met de mogelijkheid om ATV uren op te bouwen
 • Een bruto maandsalaris tussen € 3935,54 en € 5.564,56 (functieschaal 11) bij een volledig dienstverband van 36 uur (peildatum 1-1-2023). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring;
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar en bij goed functioneren een vast dienstverband;
 • Bovenop je salaris een Individueel Keuze Budget van 22,37%;
 • Voor woon-werkverkeer een vergoeding van 75% voor de kosten van Openbaar Vervoer.
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. Iedere medewerker heeft bij ons de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaren.

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Nienk Hoepman teamleider Cultuur & Vrijetijdseconomie (06-46206857). Zie ook https://cultuurnotagroningen.nl/. Wil je meer informatie over de procedure dan kun je contact opnemen met Madelief Kiel, Recruiter, 06-15068230

Goed om te weten

 • Jouw sollicitatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 4 april 2023 via Werken bij provincie Groningen
 • Op uiterlijk vrijdag 7 april 2023 word je geïnformeerd of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
 • De sollicitatiegesprekken zijn op donderdag 13 april 2023 gepland.
 • Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over provincie Groningen
De provincie Groningen is een organisatie in beweging die volop werkt aan maatschappelijke opgaven zoals versnelling woningbouw, de gevolgen van de gaswinning, de energietransitie, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Met onze kernwaarden Plezier, Samen, Gedreven en Betrouwbaar maken we ons hard voor Stad en Ommeland. Ons provinciehuis staat aan de voet van de Martinitoren in het hart van de stad Groningen. We werken met ruim 800 collega’s aan de ontwikkeling van onze mooie provincie

We zijn georganiseerd in vier domeinen: Uitvoering, Beleid, Bestuurszaken en Ondersteuning. Je komt te werken in het domein Beleid. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Daarnaast werken we aan een organisatie waarin gewerkt wordt in zelforganiserende teams. Het team Cultuur & Vrijetijdseconomie is één van de 15 teams in het domein Beleid. Het team houdt zich bezig met de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het cultuur-, erfgoed- & vrijetijdsbeleid van de provincie.

Wij staan voor een diversiteitsbeleid dat gericht is op gelijke kansen voor iedereen; of het nu gaat om geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, geaardheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze sollicitatieprocedures staat een evenwichtig personeelsbestand centraal. Momenteel zijn vrouwen in onze hogere functies ondervertegenwoordigd. We doen daarom extra ons best om hiervoor talentvolle vrouwen aan ons te binden en worden tijdelijk op deze functies zo veel als mogelijk geschikte vrouwen benoemd.