Projectleider Landelijk gebied

Jij bent een projectleider die ervaring heeft met natuurherstel en natuurbehoud in het landelijk gebied! De komende 3 jaar kan je fantastische projecten realiseren op dit gebied.

Je wordt ingezet om projecten in het landelijk gebied daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Je bent verantwoordelijk voor de gebiedsgerichte aanpak voor het Lieftinghsbroek. Een natura 2000 gebied dat te maken heeft met een te hoge stikstofbelasting. Het gebiedsproces is een van de pijlers voor de Groningse Aanpak Stikstof. De provincie vraagt het gebied om advies over het natuurherstel en de aanpak van de stikstofproblematiek.

Verder ben je verantwoordelijk voor de realisatie van Bos en Hout projecten. Door het vergroten van het areaal bos en hout willen we bijdragen aan de CO2 reductie  en de klimaatafspraken. Verder hebben we een provincie brede opgave om initiatieven gericht op behoud herstel en versterking van het Groninger landschap en de biodiversiteit te ondersteunen.

Ook word je gevraagd een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de veenoxidatie pilots.

Wil je meer weten over deze vacature? Kijk dan op onze website!

https://www.werkenbijprovinciegroningen.nl/vacature/details/0b927a86-71ef-40ca-9315-27436cc1a39f