Projectleider Beleidskader Natuur Waddenzee

Vacature van onze samenwerkingspartij Rijksoverheid, je komt niet in dienst van de provincie Groningen!

De Waddenzee heeft unieke natuur en is UNESCO Werelderfgoed. Een duurzame bescherming en ontwikkeling van het natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap vraagt meer inzet en duidelijke keuzes. De minister voor Natuur en Stikstof heeft daarom aangekondigd te komen met een Beleidskader Natuur Waddenzee. Ben jij de projectleider die daarin het voortouw neemt?

Door middel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren, het Integraal Beheerplan (IBP) van de Beheerautoriteit Waddenzee en het Natura 2000-beheerplan Waddenzee wordt gewerkt aan het versterken van de natuur van de Waddenzee. Deze instrumenten spelen een rol bij het herstel en de ontwikkeling van de natuur van de Waddenzee.
Er is echter meer nodig om het ecologisch systeem te verbeteren en veerkrachtig te maken. Naast fysieke inrichtingsmaatregelen, versterking van beheer en natuurherstelmaatregelen is het nodig om de cumulatieve druk van de verschillende gebruiksfuncties op het ecologisch ysteem te verminderen. Immers elk afzonderlijk gebruik van de Waddenzee heeft op zichzelf vaak een relatief beperkte impact op het ecosysteem. Dat blijkt onder meer uit de praktijk van monitoring en vergunningverlening.

Het Beleidskader wil de (cumulatieve) impact van het medegebruik op de natuur van de Waddenzee terugbrengen om zo de balans tussen ecologie en economie te herstellen ten gunste van de natuur. De leefbaarheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Het Beleidskader kan van invloed zijn op mensen die in het Waddengebied wonen, werken en recreëren. Om voldoende draagvlak te hebben, is het van belang dat stakeholders betrokken worden bij het opstellen c.q. de totstandkoming van het Beleidskader. De hoofdlijnen van de beoogde aanpak zijn met de verschillende partijen in het Waddengebeid en vervolgens met de Tweede Kamer gedeeld.

Wij zoeken een projectleider die de komende 2 a 3 jaar jaar zijn/haar schouders zet onder de verdere uitwerking en totstandkoming van het Beleidskader, die zorgt dat het project met behulp van een interbestuurlijk team op navolgbare, voorspelbare en transparante wordt uitgevoerd. Hierbij is nauwe afstemming met stakeholders van belang. Je doet dit in nauw overleg met je opdrachtgever, het MT-lid Natuur en Water. Als projectleider stuur je op het proces en onderhoud je het netwerk van betrokken partijen. Je benoemt resultaten en mijlpalen, je zorgt voor een juiste inzet van de mensen en middelen en je stuurt en organiseert de uitvoering van het project en zorgt voor voldoende draagvlak bij stakeholders. Je doet dit met collega’s van LNV, maar ook met andere departementen, in het bijzonder IenW en EZK, medeoverheden, de Beheerautoriteit Waddenzee en in afstemming met betrokken stakeholders. Er zijn namelijk veel partijen betrokken bij de Waddenzee waarbij beleid en beheer in de Wadden-governance zijn georganiseerd.

Functie-eisen

Samen bereik je meer. Daarom vind jij een goede samenwerking met je collega’s en andere partijen binnen en buiten de overheid erg belangrijk. Met jouw collegiale houding, frisse ideeën en flexibele instelling weet jij mensen te verbinden. Je bent een netwerker, met gevoel voor de omgeving. Je hebt ervaring met complexe opgaven waar meerdere, soms tegengestelde belangen spelen.

En altijd houd je de focus op de resultaten die je wilt bereiken en het proces dat daarvoor nodig is. Jij durft nieuwe inzichten te delen en houdt van aanpakken.

Verder vragen wij:

 • Een WO-werk/denkniveau.
 • Een sterk analytisch vermogen.
 • Kennis en ervaring in het fysieke, ruimtelijke domein is een pré.
 • Je schakelt moeiteloos tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en bent gericht op politiek bestuurlijke ontwikkelingen.
 • Relevante ervaring bij de overheid is een pré.

Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren
 • Creativiteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris­niveauschaal                              13
Maand­salaris                                         Min €4.688 – Max. €6.989 (bruto)
Dienst­verband:                                       Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week:             32
Maximaal aantal uren per week:            36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De kennismaking en selectieprocedure kan bestaan uit twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Vragen?

Vanuit de provincie Groningen is Paul Mijland, Waddencoördinator contactpersoon voor deze vacature. Voor vragen kan je met hem contact opnemen: 06 1506 8041 /  P.Mijland@provinciegroningen.nl

Solliciteren kan tot en met 31 mei 2023 via Werken bij provincie Groningen

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren. Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.