Projectcoördinator Klimaatadaptatie Groningen/ Noord-Drenthe

STUURGROEP KLIMAATADAPTATIE GRONINGEN – NOORD-DRENTHE


Gevraagd Projectcoördinator


Klimaatadaptatie Groningen/ Noord-Drenthe


Gemiddeld 12 uur per week, voor een periode van maximaal 2 jaar


Vanuit het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie is Nederland opgedeeld in 42 werkregio's. Eén van deze werkregio’s is de regio Groningen-Noord-Drenthe. Een werkregio stelt een Regionale Klimaatadaptatie Strategie en een Regionaal Uitvoeringsagenda op. Hierin staan de onderbouwing, de strategie en de maatregelen die in de komende jaren getroffen worden om bij te dragen aan het hoofddoel dat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. In februari 2021 is in de werkregio Groningen/Noord-Drenthe besloten voor de begeleiding van deze werkzaamheden een Stuurgroep Klimaatadaptatie in te stellen.
• De Stuurgroep Klimaatadaptatie Groningen – Noord-Drenthe bestaat uit bestuursleden van de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, vier gemeenten en één vertegenwoordiger vanuit de waterbedrijven.
• De Stuurgroep Klimaatadaptatie Groningen/Noord-Drenthe draagt er zorg voor dat in de werkregio een Regionale Klimaatadaptiestrategie en een daarbij behorend Regionaal Uitvoeringsprogramma 2022-2027 wordt opgesteld.
• De Stuurgroep Klimaatadaptatie Groningen/Noord-Drenthe komt 2 à 3 keer per jaar bijeen.
• De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door een ambtelijke projectgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de provincies, waterschappen, gemeenten, waterbedrijven en de veiligheidsregio’s.
Werkzaamheden projectcoördinator klimaatadaptatie
• De projectcoördinator is voorzitter van de ambtelijke projectgroep en stemt werkzaamheden af met de secretaris van de stuurgroep
• De projectcoördinator zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de projectgroep worden uitgevoerd; de twee belangrijkste resultaten zijn de Regionale Klimaatadaptatiestrategie en het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2022-2027
• De projectcoördinator bereidt met de secretaris de vergaderingen van de Stuurgroep Klimaatadaptatie Groningen/ Noord-Drenthe voor
• De projectcoördinator stemt de werkzaamheden van de werkregio af met de waterketen Groningen/Noord-Drenthe, de werkregio Fryslân en de secretaris van het RBO-Noord
• De projectcoördinator bereidt (informatieve) ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten voor met alle regionale overheden, waarbij hij/zij organisatorisch wordt ondersteund door de VGG/VDG
• De projectcoördinator faciliteert de bestuurlijke besluitvorming van de individuele overheden
• De projectcoördinator zorgt ervoor dat ook de andere gemeenten – die geen deel uitmaken van de stuurgroep – aangehaakt blijven


Wat vragen we
• Je hebt een affiniteit met het onderwerp klimaatadaptatie
• Je bent samenwerkingsgericht
• Je bent resultaatgericht
• Je hebt ervaring in projectcoördinatie van complexe projecten
• Je hebt een politiek bestuurlijke antenne
• Je bent politiek-bestuurlijk sensitief ingesteld / bewustzijn
• Je bent vaardig in complexe politiek-bestuurlijke adviezen
• Je bent een doortastende, veelzijdige en mentaal sterke persoonlijkheid
• Je bent een strateeg in doen en laten.
• Je bent flexibel inzetbaar


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lodewijk Schiltkamp, l.schiltkamp@noorderzijlvest.nl, tel 06 53267292


We zien je aanbieding graag voor 1 augustus 2021. In week 23 vindt de selectie plaats en de werkzaamheden starten per 1 september 2021.