Medior Beleidsmedewerker Energietransitie

Vooroplopen in de energietransitie in Nederland

Wil jij vooroplopen in de energietransitie in Nederland? In Groningen brengen we dit in de praktijk; het dichtdraaien van de Nederlandse gaskraan, windparken op zee en land, ruimte voor zonne-energie, bloeiende lokale energiecorporaties, nieuwe strategieën voor het elektriciteitsnet van de toekomst, innovatie op het gebied van o.a. de groene waterstof economie. Dit is een greep uit de onderwerpen waar wij als energieteam bij de provincie mee bezig zijn.

Wat doet team Energie?

Onze Klimaatagenda is de uitwerking van Europese en nationale klimaatdoelstellingen in Groningen. Deze doelstellingen zijn gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De klimaatagenda geeft een overzicht van wat wij als provincie doen om de doelen te behalen en is daarmee onze bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord.

Realisatie van vrijwel al onze doelstellingen moet vooral met en door onze samenwerkingspartners gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld gemeenten, projectontwikkelaars, netwerkbedrijven, energie coöperaties, woningcorporaties, kennisinstellingen, inwoners en bedrijven. De provincie heeft hierbij vooral een kaderstellende en faciliterende rol. Te denken valt aan het verlenen van vergunningen voor wind- en zonneparken, maar bijvoorbeeld ook het met kennis en kunde ondersteunen van partijen in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving of het voeren van meer regie op het gebied van regionale energie-infrastructuur ten behoeve van de verduurzaming van de industrie in de Eemsdelta.

Wat ga je doen?

Als Medior Beleidsmedewerker Energietransitie werk je samen met junior en senior collega's aan diverse thema's. Dat betekent bijvoorbeeld: projecten uitvoeren, het nader uitwerken van beleid op jouw aandachtsgebied, (inhoudelijk) adviseren van de gedeputeerde op deelonderwerpen en ambtelijk de provincie vertegenwoordigen bij overleggen en bijeenkomsten op jouw deelonderwerp. Daarnaast heb je de volgende taken:

 • Je voert de regie op de uitvoering binnen jouw aandachtsgebied en analyseert vraagstukken en ontwikkelingen die daarbij een rol spelen. Waar nodig ga je actief op zoek naar oplossingsrichtingen en zoek je de verbinding en afstemming met andere aandachtsgebieden en stakeholders.
 • Je bent in staat om de materie snel eigen te maken, je kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en je overziet jouw deelonderwerp goed, inclusief de raakvakken met andere beleidsvelden (integraal werken).
 • Je snapt wat het betekent om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken en je bent in staat om grotendeels zelfstandig te opereren binnen deze context.

Aandacht voor de omgeving in het algemeen en draagvlak in het bijzonder is hiervoor essentieel. Je bent een verbinder en vormt in deze functie de schakel tussen partijen binnen en buiten het provinciehuis. Je ben communicatief sterk en kunt je de taal van omwonenden, ontwikkelaars, bestuurders en andere stakeholders snel eigen maken. Je hebt oog voor het krachtenveld en de belangen, en je hebt gevoel voor de rol van de provincie daarbinnen.

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een relevante opleiding op het gebied van energietransitie en/of minimaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt affiniteit met het werken bij een overheid. Aantoonbare ervaring met duurzame energieprojecten, ruimtelijke ordening, ontwikkelingstrajecten en beleidsvorming en/of omgevingsmanagement is wenselijk.
 • Je bent goed in staat om taakgericht vanuit de provincie te werken en hier grotendeels zelfstandig invulling aan te geven. Dit betekent o.a. dat je in staat bent om jouw eigen opdracht uit te voeren, daarin gaat het zowel om lopende zaken als om nieuwe werkzaamheden. Vervolgens ben je ook in staat om andere mensen (intern, extern) hierin mee te krijgen. Rolbewustzijn en goede mondelinge én schriftelijke communicatievaardigheden (Nederlands) zijn daarbij essentieel. Deze kwaliteiten zijn in de basis aantoonbaar bij jou aanwezig en je bent bereid om je hier verder in te ontwikkelen.
 • Jouw talenten zijn onder andere: helder beargumenteren, toegankelijk communiceren, kansen signaleren en aandragen, gestructureerd werken aan de uitvoering van jouw deelproject zonder daarbij de raakvlakken met de omgeving daarbij uit het oog te verliezen, je aan kunnen passen aan de omgeving waarin je werkt, klantgerichtheid, organiserend vermogen en doelgericht kunnen bijdragen aan het behalen van een resultaat.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als in geschrift.
 • Je wilt graag leren en verwelkomt feedback én feedforward (zowel geven als ontvangen).
 • Je bent een teamplayer die voor gezamenlijk succes gaat!

Dit bieden wij

De provincie Groningen is ambitieus en kan het beste haar ambities verwezenlijken als haar medewerkers gedreven en betrokken zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan en mooie provincie. Ontdek wat wij jou te bieden hebben:

 • Een leuke functie voor de duur van 1 jaar met zicht op vast.
 • Een werkweek van 32-40 uur per week, met de optie om 3,2 tot 4 uur per week ATV op te bouwen.
 • Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen de € 3.085,- en € 4385,- (functieschaal 10) op basis van een 40-urige werkweek. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Individueel Keuze Budget van 22,37% bovenop je salaris;
 • Woon-werk vergoeding van 75% op je OV kosten of je kan gebruik maken van onze Leasefietsregeling.

Persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk. Daarom ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- voor vijf jaren.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Teamleider Energietransitie Sophie Jongeneel, tel. 06-15068183 of L.S.Jongeneel@provinciegroningen.nl.Voor vragen over de procedure is Irene Wolters bereikbaar via i.r.wolters@provinciegroningen.nl 

Goed om te weten

Jouw sollicitatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 5 oktober 2022. Solliciteren kan via Werken bij provincie Groningen

Het sollicitatiegesprek staat gepland op woensdag 12 oktober en vindt plaats op het provinciehuis. Het kan zijn dat we jou voor het sollicitatiegesprek vragen een casus uit te werken. 

Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. We vertellen je daar meer over na de selectierondes.