Geo specialist

Jij hebt de passie om collega's te helpen om zelfstandig kaarten te maken met eigen en externe data!

Waarom hebben we je nodig?
De provincie Groningen heeft de ambitie om meer data gestuurd beleid te maken. Een belangrijk aspect hiervan is steeds meer gebruik te maken van ruimtelijke data en applicaties (zoals kaarten) om beleid te maken, implementeren en evalueren. Door deze ontwikkelingen komt er meer werk naar ons toe. Daarvoor hebben we extra menskracht nodig en willen we het huidige team uitbreiden.

Wat ga jij doen?
Als allround geo-specialist neem je je beleidscollega’s actief mee in de mooie wereld van geodata. Met behulp van kaarten en geo-analyses ondersteun je de beleidsmakers in de planvorming. Je deelt onze passie en missie om alle collega’s te helpen om zelfstandig en op een eenvoudige manier kaarten te maken met eigen en externe data.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het maken van interactieve kaarten, storymaps, dashboards en ruimtelijke analyses;
 • Het adviseren van beleidscollega’s uit verschillende vakgebieden zoals natuur, water, energie, milieu, wonen en klimaatadaptatie, over toepassing van geodata;
 • Meedraaien in integrale ruimtelijke projecten als project informatieanalist;
 • Als je beheerambities hebt, is het mogelijk delen van het gis-applicatiebeheer en geo-databeheer over te nemen.
 • We werken naar een toekomst waarin innovatieve technieken zoals digital twins, 3d, netwerkanalyses en machine learning een belangrijke rol spelen.

Waar ga je werken?
Als geo-specialist val je, samen met data scientists en data engineers, onder het Datateam Beleid. Dit datateam is onderdeel van het beleidsdomein van de provincie Groningen. We werken samen met het datateam van Areaalbeheer dat geografische- en datakennis inzet ten behoeve van het beheer van provinciale wegen, kanalen en kunstwerken.

Onze geleverde producten en diensten:

 • Interactieve kaarten (ArcGIS Portal en ArcGIS Online);
 • Statische kaarten;
 • Ruimtelijke analyses;
 • Uitvoeren van datatransformaties;
 • Beheren geo-datasets (incl. metadata);
 • Serveren van open data via NGR (Nationaal GeoRegister);
 • Langlopende projecten: Omgevingsvisie en –verordeningen, Natuurbeheerplan, Inzicht in Ruimte, Transitie Landelijk Gebied (water, stikstof, energie)
 • Kortlopende projecten zoals: grondwateroverzicht, geluidsbelasting, berekening van afstanden tussen windmolens, overzicht zonneparken, overzicht nieuwe doorfietsroutes.

Voorbeelden wat we al hebben gedaan staan op de provinciale website onder Kaarten en data.

Wat breng je mee?
Je bent nieuwsgierig naar de verschillende beleidsterreinen waar je werkzaamheden voor uitvoert en hebt een proactieve houding en stapt overal op af.

Daarnaast beschik je over:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van ten minste Esri-software zoals ArcGIS Pro, Portal for ArcGIS en ArcGIS Enterprise of QGis;
 • Minimaal twee jaar ervaring met GIS;
 • Kennis van FME Desktop, Python en/of Arcade is een pré.

Dit bieden wij!
Bij ons krijg je de ruimte om je werk in te richten zoals past bij jouw behoefte. Je krijgt de mogelijkheid om deels thuis te werken, maar kunt ook op het provinciehuis werken. Hier ontmoet je jouw collega's en is in de pauze ruimte voor een wandeling in de binnenstad van Groningen of voor sporten. Je krijgt genoeg verlof om op een lange vakantie te gaan of wat vaker een middag vrij te nemen.

Daarnaast bieden wij:

 • Een werkweek van 32 tot 36 uren met de mogelijkheid om ATV uren op te bouwen
 • Een bruto maandsalaris tussen € 3385,60 en € 4778,94 (functieschaal 10) bij een volledig dienstverband van 36 uur (peildatum 1-1-2023). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring;
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar en bij goed functioneren een vast dienstverband;
 • Bovenop je salaris een Individueel Keuze Budget van 22,37%;
 • Voor woon-werkverkeer een vergoeding van 75% voor de kosten van Openbaar Vervoer.
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. Iedere medewerker heeft bij ons de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaren.
 • De kans om aan maatschappelijke belangrijke projecten te werken waardoor je impact kan hebben op onze samenleving

Goed om te weten
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Franske Hoekema,  Geo informatie specialist,  050 316 4333.
Wil je meer informatie over de procedure dan kun je contact opnemen met Madelief Kiel, Recruiter, 06-15068230

 • Jouw sollicitatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk 4 december 2022 via Werken bij provincie Groningen
 • Op 6 december 2022 word je geïnformeerd of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
 • De sollicitatiegesprekken staan voor donderdag 8 december 2022 gepland.
 • Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over provincie Groningen
De provincie Groningen is een organisatie in beweging die volop werkt aan maatschappelijke opgaven zoals versnelling woningbouw, de gevolgen van de gaswinning, de energietransitie, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Met onze kernwaarden Plezier, Samen, Gedreven en Betrouwbaar maken we ons hard voor Stad en Ommeland. Ons provinciehuis staat aan de voet van de Martinitoren in het hart van de stad Groningen. We werken met ruim 800 collega’s aan de ontwikkeling van onze mooie provincie.

We zijn georganiseerd in vier domeinen; Uitvoering, Beleid, Bestuurszaken en Ondersteuning. Je komt te werken in het domein Beleid. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Daarnaast werken we aan een organisatie waarin gewerkt wordt in zelforganiserende teams. 

Wij staan voor een diversiteitsbeleid dat gericht is op gelijke kansen voor iedereen; of het nu gaat om geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, geaardheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze sollicitatieprocedures staat een evenwichtig personeelsbestand centraal.