Coördinerend Beleidsmedewerker Energietransitie

Vooroplopen in de energietransitie in Nederland

Wil jij vooroplopen in de energietransitie in Nederland? In Groningen brengen we dit in de praktijk; het dichtdraaien van de Nederlandse gaskraan, windparken op zee en land, ruimte voor zonne-energie, bloeiende lokale energiecorporaties, nieuwe strategieën voor het elektriciteitsnet van de toekomst, innovatie op het gebied van o.a. de groene waterstof economie. Dit is een greep uit de onderwerpen waar wij als energieteam bij de provincie mee bezig zijn.

Wat doet team Energie?

Onze Klimaatagenda is de uitwerking van Europese en nationale klimaatdoelstellingen in Groningen. Deze doelstellingen zijn gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De klimaatagenda geeft een overzicht van wat wij als provincie doen om de doelen te behalen en is daarmee onze bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord.

Realisatie van vrijwel al onze doelstellingen moet vooral met en door onze samenwerkingspartners gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld gemeenten, projectontwikkelaars, netwerkbedrijven, energie coöperaties, woningcorporaties, kennisinstellingen, inwoners en bedrijven. De provincie heeft hierbij vooral een kaderstellende en faciliterende rol. Te denken valt aan het verlenen van vergunningen voor wind- en zonneparken, maar bijvoorbeeld ook het met kennis en kunde ondersteunen van partijen in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving of het voeren van meer regie op het gebied van regionale energie-infrastructuur ten behoeve van de verduurzaming van de industrie in de Eemsdelta.

Wat ga je doen?

Als Coördinerend Beleidsmedewerker Energietransitie ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor meerdere (complexe) dossiers die in min of meerdere mate een samenhangend werkveld vormen binnen de Energietransitie. Dat betekent bijvoorbeeld samen met andere collega's op jouw deelgebied de regie voeren op meerdere complexe projecten, op basis van bredere kennis kunnen anticiperen op ontwikkelingen en bijbehorende behoeften/oplossingen voor de kortere en langere termijn en dit kunnen vertalen naar de beleidscontext, het (inhoudelijk) adviseren van de gedeputeerde bij de complexere vraagstukken en ambtelijk de provincie vertegenwoordigen bij overleggen en bijeenkomsten waar sprake is van belangentegenstellingen en een grote diversiteit aan stakeholders. Daarnaast heb je de volgende taken:

 •  Als "meewerkend voorman" vervul je een rol als beleidsexpert. Je brengt kennis en ideeën met je mee en nodigt anderen uit om ook hun inbreng te presenteren en daarover in gesprek te gaan. Dit is een voorbeeld van hoe je als sparringpartner kan fungeren voor teamgenoten.
 • Je bent in staat om de materie snel eigen te maken, je kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en overzie je de (samenhang tussen complexe) dossiers goed, inclusief de raakvakken met andere beleidsvelden (integraal werken). Niet alleen op inhoud, maar ook op proces.
 • Je snapt wat het betekent om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken, je bent in staat om zelfstandig te opereren binnen deze context en om anderen daar indien nodig bij te helpen.

Aandacht voor de omgeving in het algemeen en draagvlak in het bijzonder is hiervoor essentieel. Je bent een verbinder en vormt in deze functie de schakel tussen partijen binnen en buiten het provinciehuis. Je ben communicatief sterk en kunt je de taal van omwonenden, ontwikkelaars, bestuurders en andere stakeholders snel eigen maken. Je hebt oog voor het krachtenveld en de belangen, en je hebt gevoel voor de rol van de provincie daarbinnen.

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een relevante opleiding op het gebied van energietransitie en/of minimaal 5 à 6 jaar relevante werkervaring.
 • Aantoonbare ervaring met duurzame energieprojecten, ruimtelijke ordening, ontwikkelingstrajecten en beleidsvorming en/of omgevingsmanagement is zeer wenselijk. Ervaring met werken bij de overheid is een pré. 
 • Je bent goed in staat om taakgericht vanuit de provincie te werken en hier niet alleen zelfstandig invulling aan te geven, maar ook om andere collega's daarbij te helpen waar nodig. Dit betekent o.a. dat je in staat bent om de ontwikkelingen op jouw dossiers snel te vertalen naar jouw eigen opdracht en die van anderen, daarin gaat het zowel om lopende zaken als om nieuwe werkzaamheden. Vervolgens ben je ook in staat om andere mensen (intern, extern) hierin mee te krijgen. Rolbewustzijn en goede mondelinge én schriftelijke communicatievaardigheden (Nederlands) zijn daarbij essentieel. Daarbij ben je in staat om jouw eigen stijl aan te passen op wat de situatie/de ander van jou vraagt teneinde het gewenste doel te bereiken.
 • Jouw talenten zijn onder andere: vooruitdenken, inspireren op inhoud (creativiteit) en proces (coachen), netwerken, het creëren van kansen, integraal aansturen, politiek-bestuurlijk en omgevingssensitief, klantgerichtheid, organiserend vermogen en doelgericht handelen.
 • Je wilt graag leren en verwelkomt feedback én feedforward (zowel geven als ontvangen).
 • Je bent een teamplayer die voor gezamenlijk succes gaat!

Dit bieden wij

De provincie Groningen is ambitieus en kan het beste haar ambities verwezenlijken als haar medewerkers gedreven en betrokken zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan en mooie provincie. Ontdek wat wij jou te bieden hebben:

 • Een leuke functie voor de duur van 1 jaar met zicht op vast.
 • Een werkweek van 32-40 uur per week, met de mogelijkheid om 3,2 tot 4 uur per week opbouw aan ATV.
 • Je ontvangt een bruto maandsalaris conform functieschaal 12 (€4.094 tot 5.827 bruto per maand obv een volledig dienstverband). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Individueel Keuze Budget van 22,37% bovenop je salaris;
 • Woon-werk vergoeding van 75% op je OV kosten of je kan gebruik maken van onze Leasefietsregeling.

Persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk. Daarom ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- voor vijf jaren.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Teamleider Energietransitie Sophie Jongeneel, tel. 06-15068183 of L.S.Jongeneel@provinciegroningen.nl.Voor vragen over de procedure is Irene Wolters bereikbaar via i.r.wolters@provinciegroningen.nl 

Goed om te weten

Jouw sollicitatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 5 oktober.
Solliciteren kan via Werken bij provincie Groningen

Het sollicitatiegesprek staat gepland op dinsdagmiddag 11 oktober en vindt plaats op het provinciehuis. Het kan zijn dat we jou voor het sollicitatiegesprek vragen een casus uit te werken. 
 

Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. We vertellen je daar meer over na de selectierondes.