Adviseur Verbonden Partijen / Ondersteuner Commissie rechtsbescherming

Over de provincie Groningen

De provincie Groningen is een organisatie in beweging die volop werkt aan maatschappelijke opgaven zoals gaswinning, energietransitie, leefbaarheid en erfgoed. Onze organisatie werkt toe naar een lerende, vernieuwende, toekomstbestendige organisatie; een organisatie met oog en oor voor de samenleving, die integraal, strategisch en professioneel werkt en betrouwbaar is voor de omgeving. We zijn decentraal georganiseerd in vier domeinen; uitvoering, beleid, bestuurszaken en ondersteuning, en ingedeeld in teams. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden, waar mogelijk, zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Het is de ambitie dat de teams zoveel mogelijk zelforganiserend werken.

 

Wat ga je doen?

In de functie van Adviseur Verbonden Partijen / Ondersteuner Commissie rechtsbescherming ben je werkzaam in twee teams: het team Externe Betrekkingen en het team Kwaliteit en Control. Beide teams maken deel uit van het Domein Bestuurszaken. Vanuit dit domein wordt gewerkt aan de ondersteuning en advisering van het bestuur en de directie van de Provincie. Binnen dit domein werken we samen vanuit vier teams: Kwaliteit & control, Bestuursinnovatie, Externe betrekkingen en Informatie, organisatie en processen (IOP).

Adviseur Verbonden Partijen (0,6 fte)

Onze doelen verwezenlijken we als provincie samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en het rijk. Het team Externe Betrekkingen werkt daarom aan het ontwikkelen en beheren van netwerken en goede samenwerking met onze partners.


Jij adviseert het provinciale bestuur over verbonden partijen. Verbonden partijen zijn zelfstandige organisaties waarin de provincie deelnemer of aandeelhouder is. Denk bijvoorbeeld aan partijen zoals Groningen Seaports, Omgevingsdienst Groningen, Waterbedrijf Groningen, de NOM, Groningen Airport Eelde of Enexis. Je werkt nauw samen met twee senior adviseurs waarbij jij in staat bent zelfstandig dossiers te kunnen oppakken en ondersteuning biedt bij complexere dossiers. De focus ligt hierbij niet op de inhoud van het werk van de verbonden partijen, maar op de governance, financiën en risicobeheersing van deze organisaties.

Verder draag je bij aan de verdere professionalisering van de wijze waarop de provincie omgaat met haar verbonden partijen.

Ondersteuner Commissie rechtsbescherming (0,2 fte)

De Commissie rechtsbescherming is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt aan de bestuursorganen van de provincie Groningen over de te nemen beslissingen op bezwaren, administratieve beroepen en klachten van burgers, bedrijven en instellingen.  De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.  

In de functie als ondersteuner ben jij samen met andere collega's aanspreekpunt van en voor de commissie en medeverantwoordelijk voor de ondersteuning van de commissie. De commissie heeft te maken met wettelijke voorgeschreven procedures en termijnen. Als ondersteuner verzorg jij de voortgang en behoud je het overzicht. Het gaat om brede uiteenlopende werkzaamheden zoals

dossiervorming, communicatie met de betrokkenen, termijnbewaking en het faciliteren van de commissie bij haar adviestaken.

Wie zoeken wij?

Je bent breed maatschappelijk geïnteresseerd en kunt snel schakelen tussen inhoudelijk werk en het onderhouden van contacten op verschillende niveaus. Je bent analytisch en kunt complexe materie toegankelijk en beknopt verwoorden.

Jij onderscheidt hoofd- en bijzaken en goed kunt prioriteren. Daarbij werk je gestructureerd en zorgvuldig.

Daarnaast heb jij:

  • minimaal HBO-werk- en denkniveau en affiniteit met het bestuursrecht en bestuurskundige aangelegenheden;
  • affiniteit met en/of kennis van overheid en bestuurlijke processen;
  • financiële kennis voor het lezen en duiden van begrotingen;
  • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Groningen, betekent werken aan de Groningse samenleving. Iedere dag proberen we samen de provincie steeds een stukje mooier te maken. Je werk is afwisselend, uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. In deze functie zijn er ook goede mogelijkheden om vanuit huis te werken.  

Daarnaast bieden wij:

  • een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op vast;
  • een werkweek van 32 uren met de mogelijkheid om ATV-uren op te bouwen; 
  • een Individueel Keuze Budget van 22,37% bovenop je salaris; 
  • een woon-werk vergoeding van 75% op je OV kosten;
  • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- . 
  • een salaris conform functieschaal 10 van de cao provinciale sector (€3.085,- tot € 4.386,- bruto per maand bij een volledig dienstverband van 36 uur per week);

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Pieternel Teekens, (Teamleider Externe Betrekkingen en Bestuursinnovatie) of Wouter Steur (secretaris Commissie rechtsbescherming). Zij zijn bereikbaar via het secretariaat Bestuurszaken, telefoonnummer 050 316 4956. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Wouter Coenders, HR-adviseur, telefoonnummer 06 257 624 33.

Jouw sollicitatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk maandag 4 juli a.s. via Werken bij provincie Groningen. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 28. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wij staan voor een diversiteitsbeleid dat gericht is op gelijke kansen voor iedereen; of het nu gaat om geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, geaardheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen is welkom! In onze sollicitatieprocedures staat een evenwichtig personeelsbestand centraal.