Provincie Groningen

In Groningen werken we aan de toekomst van Nederland!

We zijn

De Provincie Groningen is een moderne organisatie die veel en graag initiatieven neemt om samen met anderen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel heel belangrijk. En boeiend. Onder meer vanwege de vele externe contacten, de grote complexe vraagstukken en projecten en de vaak enorme bedragen die ermee gemoeid zijn.

We doen

De Provincie Groningen timmert op veel beleidsterreinen hard aan de weg. We doen dat door samen te werken, goed te luisteren, om ons heen te kijken en initiatieven te nemen. Een greep uit onze taken: omgevingsplan, duurzaamheid, creëren werkgelegenheid, oplossen verkeersproblematiek, stimuleren van kunst en cultuur, ontwikkelen van recreatie en het zoeken naar creatieve oplossingen op diverse gebieden voor het leefbaar houden van het prachtige Groninger platteland.

We zoeken

We reageren pro-actief op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving. Dat doen we het liefst met flexibele en slagvaardige persoonlijkheden die van gebaande paden af durven te stappen en creatieve oplossingen zoeken voor vaak complexe problemen. Medewerkers die zelfstandig functioneren en initiatieven nemen, collega’s die een uitdaging niet uit de weg gaan en niet bang zijn verantwoordelijkheid te nemen.

We bieden

We bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, die voor een deel worden bepaald door prestaties en persoonlijke groei. Naast het beoordelen en belonen op resultaten, bieden we medewerkers ruimschoots gelegenheid aan de eigen ontwikkeling te werken. Iedereen krijgt kansen zich verder te ontplooien, door opleiding, scholing, mentor- en loopbaanbegeleiding, coaching, interne stages en detacheringen. Ook hebben we een ‘cafetariasysteem’, waarbij je zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden kunt invullen. Kortom, de Provincie Groningen geeft je ruimte om je ambities vorm te geven.

Meer informatie:

www.werkenbijprovinciegroningen.nl