Senior vergunningverlener Wet Natuurbescherming

Wij zijn op zoek naar een ervaren (senior) vergunningverlener voor team Groene regelgeving binnen de afdeling Omgevingszaken.
Team Groene regelgeving is een dynamisch en hecht team dat zich met veel plezier en energie inzet voor het beschermen en behouden van de flora en fauna in onze mooie provincie. De provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet natuurbescherming. Als team verrichten wij taken op het gebied van houtopstanden, soorten, gebiedsbescherming of natuurgebieden (incl. stikstof) en wadlopen.
Het inhoudelijke zwaartepunt van deze functie bevindt zich in het domein van de activiteiten in N2000-gebiedsbescherming en soortenbescherming. Als senior vergunningverlener behandel je vanuit zowel inhoudelijk oogpunt als juridisch oogpunt complexe vergunning- en ontheffingsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming. Hierbij is te denken aan toekomstige complexe infrastructurele projecten, complexe aanvragen inzake het beheer- en schadebestrijding, maar ook uitdagingen op het gebied van soortenbescherming-gebouw bewonende soorten en samenwerkingen met woningcorporaties. Tevens zullen we zeer binnenkort met de Omgevingswet gaan werken, je zal je ook inzetten als ‘omgevingsmanager’ in complexe procedures en aanschuiven bij omgevingstafels.
Je bent sparringpartner van collega’s en handelt in coördinerende samenwerking met het team de grote complexe aanvragen af. Indien nodig formeer je een projectgroep waarbij je optreedt als projectleider/ coördinator om bijvoorbeeld vraagstukken over isolatie van huizen en beschermde soorten aan te pakken. Je beoordeelt de aanvraag en de bijbehorende onderzoeksrapporten, wint de nodige adviezen in bij andere onderdelen van de organisatie en weet de inbreng van andere disciplines op juiste waarde te schatten. Je bewaakt de integraliteit van vergunningen en de samenhang van de vergunningen/ontheffingen met het provinciale beleid en bent in staat om beleidsregels op te stellen. Je zult in voorkomende gevallen ook enkele beleidswerkzaamheden op het gebied van soorten en gebieden oppakken.
Je bent daarnaast inhoudelijk sparring-partner van de overige vergunningverleners en collega’s die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke en complexe onderwerpen en vertegenwoordigt Gedeputeerde Staten bij de provinciale bezwarencommissie, de rechtbank en de Raad van State.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink