(senior) strategisch communicatieadviseur economie en landbouw

Je werkt voor de opgave Ondernemend en Energiek Fryslân, waar de opgaven Economie en Landbouw onder vallen. Binnen die opgave werk je in een klein team van communicatieadviseurs en -medewerkers. Bij de opgave Economie ligt de nadruk op de circulaire economische ambitie, Fryslân als MKB-provincie, laagdrempelige regelingen, een goed vestigingsklimaat en een goede aansluiting van het Friese onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor de Friese Landbouw gaan we de komende periode de uitdaging aan om het spanningsveld tussen landbouw en andere maatschappelijke wensen te doorbreken. In 2021 stellen we hiervoor een Landbouwagenda op, met de samenwerkingspartners.

Het zijn grote economische en maatschappelijke vraagstukken, die deels door de coronacrisis nog meer urgentie en verdieping hebben gekregen. Als strategisch communicatieadviseur voor deze opgaven beweeg jij je voortdurend in een netwerk van overheden, partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Fryslân. Met de input van collega’s en samenwerkingspartners zorg jij voor een strategisch communicatiekader voor de komende jaren. In de dagelijkse praktijk signaleer je continu en speel je proactief in op actualiteiten. Het gaat hierbij om signalen vanuit de partners en de samenleving, maar ook om bestuurlijke vraagstukken. Je kijkt naar vernieuwende manieren om te communiceren met de verschillende doelgroepen. Je zoekt de samenwerking met de communicatieadviseurs van betrokken partijen, maar biedt daarbij tegelijkertijd voldoende tegenwicht zodat de belangen van de provincie goed worden bediend. Je stemt de kernboodschappen af met de relevante bestuursadviseur en draagt bij aan de (strategische) profilering van de gedeputeerde.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink