Senior beleidsmedewerker Natuur

Als senior beleidsadviseur Natuur houd jij je bezig met het vertalen van landelijke ontwikkelingen rondom natuur, stikstof, landbouw en biodiversiteit naar beleid van de provincie. Hierdoor lever je een belangrijke bijdrage aan het uitvoeringsprogramma en de uitvoering daarvan. Jouw werkveld is actueel, toekomstgericht en belangrijk voor diverse doelgroepen in de Friese, Nederlandse en zelfs Europese samenleving.

Je adviseert het bestuur vanuit het beleidsveld Biodiversiteit en Landschap. Op andere beleidsterreinen pak je alle voorkomende vraagstukken op het gebied van natuur en stikstof op.

Je begeeft je in een breed en dynamisch veld, vol ambitie en ontwikkelingen. Je bent zowel intern als extern actief. Zo geef je presentaties aan Gedeputeerde Staten, onderhoud je contacten met andere provincies en stem je zaken af met gemeenten, landbouworganisaties en Wetterskip. Jouw nieuwsgierigheid en behoefte aan verbinding komen goed van pas in deze politiek-bestuurlijke omgeving met snel veranderende regelgeving en bestuurlijke vernieuwing.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink.