Regiomakelaar zoet zout voor Noord Nederland

Ben jij de daadkrachtige en energieke Regiomakelaar Zoet Zout, die de initiatieven in de noordelijke provincies in beeld kan brengen en met elkaar weet te verbinden en daarnaast kennis en kunde kan halen en brengen binnen het landelijke Zoet Zout Knooppunt.

Als Regiomakelaar Zoet Zout breng je initiatieven op het gebied van verzilting bij elkaar, waardoor de opgedane kennis, de lopende en toekomstige onderzoeken elkaar zowel inhoudelijke als financieel aanvullen en een meerwaarde creëren t.a.v. de oplossing van de problematiek.. Je stelt een regionaal overzicht op van de 'aanpak verzilting', waarin bestaande initiatieven/ projecten/pilots/ onderzoeken etc. verbonden en opgeschaald worden in een regionaal werkprogramma aanpak verzilting. Je bent het aanspreekpunt voor vragen en problemen vanuit het gebied die om een oplossing vragen. Je coördineert de uitwisseling van vraag, kennis en oplossingen en bespreekt deze met overheden, de regiomakelaars uit de andere regio’s, de contactpersonen van Deltaprogramma Zoetwater Regio’s en bij landelijke organisaties..

Het doel van dit regionale werkprogramma aanpak verzilting is om met alle betrokken partijen te komen tot een effectieve aanpak van de verziltingsproblematiek. Als regiomakelaar heb je nauw contact met de gebruikers van het noordelijk (klei)gebied, met name agrarische ondernemers, de agrarische collectieven en terreinbeheerders, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio. Je kent de stakeholders en ook hun vragen en belangen ten aanzien van de verziltingsproblematiek. De regiomakelaar informeert de omgeving over relevante ontwikkelingen binnen en buiten de regio en vergroot de bewustwording rond verzilting in het gebied. Je voert zelf geen projecten uit. Je ondersteunt initiatiefnemers bij de (verdere) ontwikkeling van projecten en pilots en je zorgt ervoor dat de initiatieven onderling relevante kennis en kunde delen.

Verdere informatie: klik op de sollicitatielink