Projectleider Omgevingswet (32-36 uur)

Wij werken samen aan een mooi en sterk provincie Fryslân
Wy binne Provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân  
Provinsje Fryslân

Je werkt op de afdeling Omgevingszaken als projectleider Omgevingswet. De afdeling houdt zich onder andere bezig met opgaven rond de natuur, archeologie, ruimtelijke ontwikkeling, nazorg stortplaatsen, luchthavens en gaswinning. Een complexe wereld vol regelgeving waarin de afdeling probeert in goed overleg met haar omgeving de juiste dingen te doen. Binnen de afdeling Omgevingszaken werken in totaal 70 medewerkers. Ondanks de grootte van de afdeling weet men elkaar te vinden, heerst er een goede sfeer en er is veel inhoudelijke kennis aanwezig.

 

Een functie met impact
In funksje mei impact

Per 1 januari 2024 gaat definitief de Omgevingswet in. We zijn als afdeling al geruime tijd aan het voorbereiden, maar er liggen voor de komende maanden flinke opgaven om gereed te zijn. Maar ook na de start op 1 januari 2024 zijn we er uiteraard nog niet. De taken die nog uitgevoerd moeten worden zijn goed in beeld. Als projectleider binnen Omgevingszaken trek jij hierin de kar, om te zorgen dat alle betrokken teams hier klaar voor te zijn. Kortom, een uitdagende functie met een belangrijk thema voor de organisatie.

 

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Als Projectleider Omgevingswet kom je te werken in het sub-team Romte, een team bestaande uit 5-7 adviseurs die als sleutelfiguur fungeren, zowel intern als extern. In jou functie is samenwerking met betrokken afdelingen en relevante beleidsvelden essentieel, zodat een integrale afweging gemaakt kan worden door een weging van argumenten, alternatieven en samenhang van de verschillende beleidsvelden. Vanuit de afdeling wordt je als projectleider onderdeel van het Programmateam (implementatie) Omgevingswet onder leiding van de programmamanager en werk je vanuit het programmateam aan de doelstelling om de omgevingswet binnen de organisatie voor 1 januari 2024 te implementeren.

Taken die bij deze functie horen:

 • Als projectleider Omgevingswet ben je verantwoordelijk voor de directe advisering en ondersteuning van gedeputeerden bij politiek bestuurlijke onderwerpen bij alle relevante bestuurlijke overleggen, waaronder Provinciale Staten (PS);
 • Je bent als projectleider aanspreekspunt en verzorgt de tactische en strategische advisering;
 • Je legt verantwoording af aan het afdelingshoofd, maar werkt vanuit een stevige mate van autonomie door je senioriteit en ervaring;
 • De complexiteit van het ruimtelijk domein vraagt om strategische inzet. De werkzaamheden kennen een grote mate van beleidsruimte en beleidsvrijheid, dit is mede afhankelijk van de context van het actuele vraagstuk waarmee jij werkzaam bent. Binnen dit complexe ruimtelijk speelveld zorg jij voor verbinding;
 • In je dagelijkse werk ben je mede verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de gemeenten en overige externe partners, zodat actualiteiten en toekomstige relevante ontwikkelingen met bestuurlijk en maatschappelijke impact proactief kunnen worden besproken;
 • Je bent strategisch, specialist, beleidsontwikkelaar en verstaat je vak. Je kennis neem je mee in zowel overleg met onze externe partners als ook intern bij de integrale projectteams;
 • Ook voer je regie op de implementatie van de omgevingswet vanuit ruimtelijke perspectief, waaronder de vertaling naar ons afwegingskader (verordening) en werkprocessen.

Wie ben jij?
Wa bist do?

Je hebt ervaring in het zelfstandig begeleiden van complexe ruimtelijke projecten en je bent zelfstandig aanspreekpunt voor interne en externe partijen. Je kunt met een anticiperende blik advies geven bij complexe ruimtelijke opgaven. Je hebt oog voor de politiek bestuurlijke dynamiek, kunt goed overweg met de verschillende belangen, en bent niet bang om het provinciaal belang inhoudelijk te verdedigen. Je bezit een schep analytisch vermogen en je bent communicatief zeer vaardig. Naast dat je een strategisch denker bent, beschik je over:

 • Een relevante opleiding, bij voorkeur HBO/ WO;
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Je bent een gerespecteerd en stevig gesprekspartner voor bestuurders en binnen je relevante netwerk;
 • Ervaring met de Omgevingswet is een pré.


Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 7 juni 2023.


Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Ghazal Samandijan, afdelingshoofd Omgevingszaken,  via 06-29661708. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06-29737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.


Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij Provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?