Projectleider/ generiek adviseur Zorg en Welzijn

Hoewel we geen wettelijke taken meer hebben op het gebied van Zorg en Welzijn is de provincie vanuit het bestuursakkoord nog wel actief betrokken bij deze thema’s. Via het thema Brede Welvaart proberen we zorg en welzijn te verbinden met de verschillende provinciale opgaven zoals economie, infrastructuur, mobiliteit, krimp en wonen. We willen hiermee bijdragen aan de doelstelling om de leefbaarheid in Fryslân op een 8 te houden, in samenwerking met externe partners op dit terrein.

  • Je ontwikkelt een duidelijke strategische visie op de provinciale rol op het thema zorg en welzijn, in aansluiting op het bestuursakkoord.
  • Vanuit je kennis heb je een aanjaagrol en zoek je verbinding met de andere opgaven. Je zorgt dat actuele vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn daar onder de aandacht worden gebracht, om zowel intern als extern de verbinding te kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, innovaties in het MKB, etc.
  • Provinciaal inhoudelijk aanspreekpunt op dit thema, intern en extern (oa. voor Funs lok op ien en Sûnens en Mienskip)
  • Je bouwt aan duurzame netwerken rondom het sociaal en zorgdomeinen welzijnsorganisaties Vanuit dit netwerk zorg je voor kennisdeling en samenwerking en jaag je projectontwikkeling en activiteiten aan en creëer je eventueel subsidiemogelijkheden.
  • Samen met de partners bepaal je de agenda van de bestuurlijke adviestafel Seker en Sûn. Bestuurders uit welzijn, onderwijs, zorg, gemeenten en de provincie zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg in Fryslân en de gezamenlijke opdracht daarbinnen. Je maakt voor de gedeputeerde de annotaties en zorgt voor adequate verslaglegging en het bewaken van de gemaakte afspraken.
  • Je bent opdrachtgever en partner binnen de klankbordgroep Bloeizone Fryslân, met HANNN als aanjager/projectleider. De bedoeling van Bloeizone Fryslân is dat door initiatieven van onderop een omgeving ontstaat (bloeizones) die uitdagen tot gezond gedrag. De looptijd van dit project is tot september 2022.

De projectleider/generiek adviseur wordt met name in de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door een projectondersteuner.

Meer informatie: klik op de sollicitatielink.