Programmamanager Stikstof

De Provincie heeft een belangrijke rol bij de aanpak van de stikstofproblematiek. Inhoudelijk gaat het over het uitvoeren van beleid dat tot reductie van stikstofneerslag leidt, en om het verdelen van stikstofruimte via vergunningverlening. Er ligt een belangrijke opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met het stimuleren van maatschappelijke en economische activiteiten en anderzijds met de bescherming van de natuur. Procesmatig gaat het over het ontwikkelen werkwijze en oplossingen en het voorbereiden van besluiten hiervoor, samen met het Rijk, andere overheden, en belangenvertegenwoordigers. Als programmamanager krijg je de leiding bij dit proces.

Verantwoordelijkheden
De programmamanager Stikstof houdt zich bezig met problematiek omtrent de Stikstof. Van de Programmamanager wordt gevraagd om samen met het programmateam richting te geven aan de nieuwste ontwikkelingen, die van invloed van zijn op onze werkzaamheden in brede zin.
Volledige tekst van vacature: klik op de sollicitatielink