Programmamanager LEADER

De programmamanager LEADER is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het LEADER-programma in Fryslân, zowel financieel als inhoudelijk. Dit betekent dat je in Fryslân nauw samenwerkt met de LEADER-coördinatoren in de Friese regio’s, die voor de verwerving en begeleiding van projecten in de regio aan de lat staan.
Je bent aanspreekpunt voor de portefeuillehouder binnen DS en bereidt de bestuurlijke overleggen voor.

  • je bent verantwoordelijke voor de afrekening van het huidige LEADER-programma
  • je bent initiator en aanjager voor de nieuwe LEADER-periode
  • je bent verantwoordelijk voor het financiële beheer en verantwoording van de nieuwe LEADER programma’s
  • om voor de provincie Fryslân tot het beste resultaat te komen werk je nauw samen met de POP-coördinator en het team Europa.


In deze functie schakel je tussen ontwikkelingen op Europees niveau, landelijk niveau en provinciaal niveau. Je vertaalt de strategische beslissingen naar praktijk en vanuit de praktijk lever je input op strategische stukken.

-Je zorgt voor Friese inbreng op nationaal niveau door actief deel te nemen aan landelijke
overleggen of mee te schrijven in voorstellen

  • Je oefent invloed uit op Europees niveau door de strategische momenten aan te haken bij overleggen of mee te schrijven in voorstellen.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink