Kwartiermaker/beoogd afdelingshoofd Personeelszaken

De Provincie biedt een boeiende en stevige functie, goed gepositioneerd direct onder de plaatsvervangend directeur/opgaveregisseur Groen, waarin je veel professionele ruimte krijgt om daadwerkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van de (HR) organisatie, jouw afdeling en de medewerkers van de organisatie.?De kaders staan, het commitment is er: klaar voor een nieuwe start!
Als kwartiermaker/beoogd afdelingshoofd Personeelszaken geef je direct leiding aan zo’n 25 medewerkers. De diversiteit van de organisatie en de uitdagingen die er zijn, betekenen een inhoudelijk stevige en complexe uitdaging. Je kunt al je innovatieve ideeën, kennis en ervaring op het gebied van HR kwijt en daarmee het verschil gaan maken.
Naast het leidinggeven staan talentontwikkeling, resultaatgerichtheid en samenwerking centraal. Belangrijk onderdeel waar de afdeling voor staat is het verandertraject / ontwikkeltraject binnen het team én met andere collega’s. Jouw belangrijkste taken zijn:

• Verantwoordelijk voor het verandertraject en ontwikkelproces van de afdeling Personeelszaken, aansluitend bij de organisatieontwikkeling;
• Verantwoordelijk voor het formuleren van de HR visie en strategie in lijn met de nieuwe organisatiestrategie zodat de HR visie hier integraal onderdeel van gaat uitmaken;
• Verantwoordelijk voor de strategische positionering van HR in de organisatie;
• Ontwikkelen, dan wel herijken, van strategisch HRM-beleid;
• Strategische personeelsplanning, mobiliteit, inhuur en de wijze van inrichten van de organisatie;
• Ondersteunen en adviseren van de directie op het terrein van medezeggenschap (Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg); je rapporteert rechtstreeks aan de plaatsvervangend directeur/opgaveregisseur Groen en levert de directie (gevraagd en ongevraagd) advies op het terrein van HRM en organisatieontwikkeling.
De kwartiermaker/ beoogd afdelingshoofd Personeelszaken die wij zoeken is een autonome, open en vernieuwende persoonlijkheid die?vanuit verbinding?in staat is intensieve samenwerking?te realiseren en partnerships aan te gaan, zowel in- als extern. Pro-activiteit, creativiteit, innovatieve denkkracht en implementatiekracht kenmerken deze functie.?Met?een moderne?en actuele?kijk op HR?geef je samen met de afdeling verder vorm aan een stevige HR positie?in de organisatie. Vanuit?bedrijfskundig én veranderkundig perspectief?ben je?een stevige gesprekspartner?richting de directie, binnen de afdeling en richting de organisatieonderdelen. Jouw leidinggevende stijl kenmerkt zich door een goede balans tussen verbindend leiderschap en concrete focus, doelen en resultaten.
Heb je daarnaast een afgeronde WO opleiding in de richting van HRM/Bedrijfskunde, meerjarige ervaring in een stevige HR management functie op strategisch niveau en ben je gewend te werken in een complexe en veranderende omgeving en heb je tevens aantoonbare en succesvolle ervaring met complexe veranderingstrajecten, dan maken wij heel graag kennis met jou!
Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.

Verdere informatie: klik op de sollicitatielink