Grondstrateeg

De provincie staat voor grote uitdagingen rondom grondinrichting in haar natuur, stikstof, veenweide en energie opgaven. Jij bent een strategisch adviseur, expert en autoriteit op het gebied van grond en ander vastgoed. Dat zorgt ervoor dat je optimaal kunt adviseren hoe we doelen van de provincie kunnen bereiken via grond(eigendom). Je bent integraal adviseur voor al deze opgaven waarbij de inzet en de financiering van grond een belangrijke rol speelt. Daarbij fungeer je ook als senior strategisch beleidsadviseur voor ons bestuur in relatie tot grond- en vastgoedzaken. Je voert regie op belangrijke dossiers die complexe integrale grondvraagstukken bevatten, die de realisatie van onze inhoudelijke doelen mogelijk moeten maken.

Verder kijk je naar de toekomst en innovatie. Je buigt je over business cases waarbij waarderingsvraagstukken, verdienmodellen en grondstrategie een belangrijke rol spelen. Je treedt hierbij op als adviseur voor ons bestuur en onze opgaven. Ook voer je overleg met onze belangrijkste externe natuur-, landbouwpartners en particuliere grondeigenaren, maar ook met mede-overheden, zoals gemeenten en het waterschap. Je neemt zelf initiatieven om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zodat onze opgaven nog beter kunnen worden gerealiseerd.

Je leidt het nieuwe strategisch team grondbank die samen met de opgaven en partners afstemt hoe onze en andere gronden zo optimaal ingezet kunnen worden en welke grondinstrumenten hierin passend zijn of ontwikkeld moeten worden. Je bent verantwoordelijk voor het grondbeleid en de actualisatie en de uitvoering hiervan. Je zorgt voor zichtbaarheid van de provinciale grondbank binnen de organisatie en daarbuiten. Je werkt binnen de afdeling Vastgoed en Grondzaken nauw samen met de mensen in het veld zodat die kennis en kunde ook meegenomen kan worden in de adviezen die je uitbrengt en het beleid dat je maakt. Daarnaast lever je een actieve bijdrage in de uitwerking van de nieuwe Fryske Grûnbank waarin samen met onze partners de strategische inzet van gronden in Fryslân wordt besproken.

Ben je een autoriteit op het gebied van grondzaken en wil jij die kennis inzetten in Fryslân. Prima! Want je kunt een belangrijke rol spelen binnen het eigendom van de provincie en de middelen om grond en ander vastgoed te verwerven, te beheren en te verkopen.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink