Ecoloog

Wij werken samen aan een mooi en sterk Fryslân
Wy binne provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân en natuur en veenweide
Provinsje Fryslân en natuer en feangreide

De Friese natuur is bijzonder en divers. Van mooie oude landschappen tot bosrijke gebieden, heidevelden, landbouwgebieden, beekdalen, kuststroken en gebieden met mooie waterpartijen. Van klei, veen en zandgronden. In het landelijk gebied zijn er de komende tijd nog veel ontwikkelingen; ontwikkelingen die bij gaan dragen aan het behoud en ontwikkeling van een mooi, leefbaar en groen Fryslân. Wil jij hier graag aan meewerken? Als ecoloog kun je hier volop mee aan de slag!

Door extra ambities en opgaven zijn we op zoek naar een ecoloog voor het veenweideprogramma en de realisatie van de NNN en uitvoering van Natura 2000. In het veenweideprogramma wordt gewerkt aan een toekomstbestendig veenweidegebied met als doelen dat veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot nagenoeg zijn gestopt en waar de kwaliteiten van landschap en natuur zijn verbeterd. Uitgangspunt is het vastgestelde Veenweideprogramma 2021-2030. De uitvoering van dit programma is momenteel in volle gang. In diverse gebieden werken boeren samen met maatschappelijke partners en overheden aan de veenweideopgave. Daarnaast is er op het gebied van groen de komende jaren veel te doen. Denk aan de extra impuls om de natuur te realiseren en te herstellen en het nieuwe programma stikstof. Een goede ecologische inbreng is hiervoor nodig, ook in de integrale vraagstukken.

Een functie met impact
In funksje mei impact

Als ecoloog bij provincie Fryslân maak je impact op de mienskip en de Friese natuur. Door jou als deskundige al zo vroeg mogelijk in te schakelen, voorkomen we verrassingen tijdens de uitvoering van onze projecten. Dat betekent ook dat je op tactisch/strategisch niveau jouw input levert. Je signaleert ‘groene kansen’, (innovatieve) ontwikkelingen en interessante partners. Daarnaast ben je een sparringpartner voor collega’s en het opgavemanagement. Door jouw kennis om te zetten in uitvoerbaar beleid, help je ons om onze doelstellingen te behalen wat zal leiden tot significante verbetering van de lokale biodiversiteit, klimaatadaptie en veiligheid.
Jij bent de kracht die tastbare verandering en vooruitgang stuwt!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Je gaat als ecoloog werken aan provinciale projecten met als doel de biodiversiteit te verbeteren. Thema's als natuurbehoud en natuurontwikkeling, agrarisch natuurbeheer en natuur-inclusieve landbouw, komen hierbij op verschillende schaalniveaus aan bod. De uitdaging is om jouw deskundigheid en passie voor ecologie te integreren in de dagelijkse praktijk.

Als ecoloog ben je betrokken bij meerdere projecten/opdrachten en werk je ook in meerdere teams. In de teams zitten projectleiders, specialisten water, landbouw, communicatie, financiën, adviseurs en ondersteuning. Daarnaast werken we ook met externe partijen, zoals het waterschap, gemeenten, terrein beherende organisaties, landbouw en recreatie. Bij de provincie werken meerdere ecologen, ook met hen vorm je een team.

Om een beeld te geven welke taken en rollen op dit moment door de ecologen worden uitgevoerd, de volgende opsomming:

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van adviezen ten aanzien van de omgang met ecologische wet- en regelgeving en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarin speel je beleidsmatig een rol, door te adviseren in diverse provinciale projecten op het gebied van ecologie (inbrengen natuurbeleid in deze projecten);
 • Je gaat inhoudelijk ecologisch advies geven in onze provinciale projecten: hoe werkt het ecologisch systeem, welke doelsoorten zijn er, vertaling naar maatregelen en beheermogelijkheden en -typen. Hierbij is het fijn dat er een integrale blik is (afstemming waterhuishouding, landschap, landbouw, natuur, e.d.), zodat er uiteindelijk ook een plan gemaakt kan worden;
 • Je initieert, formuleert en begeleid ecologisch onderzoek voor planvorming en effectbepaling. Bij het veenweideprogramma gaat het vooral om het begeleiden van het opstellen van LESA’s en advisering bij de gebiedsplannen;
 • Je vertaalt Natura 2000 gegevens naar heldere rapportages;
 • Je werkt Natura 2000- en natuurherstelmaatregelen nader uit en onderbouwt dit;
 • Je ontwikkelt inrichtingsplannen voor natuurgebieden (Gebiedsontwikkeling, NNN);
 • Je verzorgt de toelichtingen over onderzoek, plannen en effectbeschrijvingen in diverse provinciale overlegverbanden;
 • Je geeft voorlichting aan streekbewoners en begeleidt streekbewoners in het planvormingsproces;
 • Je neemt deel aan diverse provinciale en landelijke werkgroepen en overlegverbanden.

We werken nu met een team van ecologen en onderling wordt bepaald wie welke werkzaamheden oppakt. Het beeld is dat deze vacature vooral invulling zal geven aan ecologische advies in het veenweideprogramma, bij de gebiedsontwikkelingsprojecten in het NNN en Natura 2000.

Wie ben jij?
Wa bist do?

Wij zoeken een collega die beschikt over goede kennis van natuurwet- en regelgeving. Daarnaast kun je complexe kennis en informatie vertalen in praktische plannen. Je kunt heldere overzichtelijke rapportages schrijven in een prettige schrijfstijl voor breed publiek. Verder kun je vlotte presentaties geven voor een breed publiek, je bent klantgericht en een verbinder. Je spreekt en verstaat de taal van boeren, burgers, wetenschappers, beheerders, bestuurders en beleidsmensen.

De ecoloog die wij zoeken is creatief, punctueel en een netwerker. Hiernaast heb je:

 • Een ecologische hbo of wo opleiding gevolgd;
 • Brede landschap ecologische kennis over en veel ervaring met diverse landschapstypen van noord Nederland.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk zondag 17 december 2023 via de volgende link https://bitly.ws/33Esh. En graag laten we je alvast weten dat de eerste gesprekken op dinsdag 9 januari 2024 plaatsvinden.

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Petra Wassenaar via 06-15529084 of mail naar p.wassenaar@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06-29737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.


Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?