Ecoloog

De Friese natuur is divers en bijzonder. Van mooie oude landschappen tot bosrijke gebieden, heidevelden, landbouwgebieden, beekdalen, kuststroken en gebieden met mooie waterpartijen. Van klei, veen en zandgronden. De provincie heeft samen met haar partners een prachtige ambitie op het gebied van natuur onder andere in de mooie natuurgebieden van Fryslân. Maar ook op het gebied van natuurinclusieve landbouw of andere interessante natuurdoelen in het belang van een mooi en leefbaar en groen Fryslân! Als ecoloog kun je dus je hart ophalen, nu, de komende jaren en in de toekomst. Werken voor de natuur en de samenleving is fantastisch. Ecologische inbreng is voor veel vraagstukken nodig.
Door al deze ambities en zijn we op zoek naar een ecoloog.

Je gaat aan het werk als ecoloog en gaat werken aan provinciale projecten met als thema's als natuurbehoud, natuurontwikkeling, agrarisch natuurbeheer en natuur-inclusieve landbouw, komen hierbij op verschillende schaalniveaus aan bod. De uitdaging is om jouw deskundigheid en passie voor ecologie te integreren in de dagelijkse praktijk.
Door jou als deskundige al zo vroeg mogelijk in te schakelen, voorkomen we verrassingen tijdens de uitvoering van onze projecten. Dat betekent ook dat je op tactisch/strategisch mee gaat denken. Je signaleert ‘groene kansen’, (innovatieve) ontwikkelingen en interessante partners. Daarnaast ben je een sparringpartner voor collega’s en het management. Door jouw kennis om te zetten in uitvoerbaar beleid, help je ons om onze doelstelling te behalen.
De volgende opsomming van taken en rollen geeft een beeld van de werkzaamheden welke je samen met andere ecologen gaat doen:
• Ecologisch advies kunnen geven in onze provinciale projecten: hoe werkt het ecologisch systeem, welke doelsoorten zijn er, vertaling naar maatregelen en beheermogelijkheden en -typen. Hierbij is het fijn dat er een integrale blik is (afstemming waterhuishouding, landschap, landbouw, natuur, e.d.), zodat er uiteindelijk ook een plan gemaakt kan worden. En daarnaast ook adviseren/beoordelen ecologische adviezen van derden en dit vertalen naar de provinciale plannen.
• Aan de slag met Natura 2000- en natuurherstelmaatregelen.
• Ontwikkelen van inrichtingsplannen voor natuurgebieden.
• Advisering bij de provinciale Natuurbeheerplannen en bij aanvragen voor particulier natuurbeheer.
• Beoordelen van aanvragen van terreinbeherende organisaties.
• Advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen en plannen.
• Advisering bij het kustbeheer.
• Advisering bij aanvragen uit Waddenfonds en Investeringskader Waddengebied.
• Geven van voorlichting en begeleiden van streekbewoners en belanghebbenden.

Meer informatie: klik op de sollicitatielink.