Sr. Vergunningverlener 2x

Ben jij het eerste aanspreekpunt bij de behandeling van complexe vergunning-en ontheffingsaanvragen in het kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming? 

Waarom?      
Vanwege de uitbreiding van taken door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is er behoefte aan extra vergunningverleners binnen het team Groene Regelgeving. Het team Groene regelgeving houdt zich onder meer bezig met de uitvoering van de natuurwetten (Flora en Faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet). Op 1 januari gaan de 3 wetten op in een nieuwe wet, te weten de Wet Natuurbescherming. Op dat moment komen er ook extra taken over van het Rijk naar de Provincie.

Wat?
Als senior vergunningverlener behandel je vanuit zowel inhoudelijk oogpunt als juridisch oogpunt complexe vergunning- en ontheffingsaanvragen in het kader van de wet Natuurbescherming. Je bent als senior vergunningverlener het eerste aanspreekpunt binnen het domein en handelt de grote complexe aanvragen af. Indien nodig formeer je een projectgroep waarbij je optreedt als projectleider. Je beoordeelt de aanvraag en de bijbehorende onderzoeksrapporten, wint de nodige adviezen in bij andere onderdelen van de organisatie en weet de inbreng van andere disciplines op juiste waarde te schatten. Je bewaakt de integraliteit van vergunningen en de samenhang van de vergunningen/ontheffingen met het provinciale beleid en bent in staat om beleidsregels op te stellen. Daarnaast spelen ook de politiek-bestuurlijke aspecten een grote rol in deze functie

Hoe? 
Je bent inhoudelijk sparringpartner van de overige vergunningverleners en collega’s die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke onderwerpen/kwesties. Tevens vertegenwoordig je de provincie Fryslân in IPO-werkgroepen.

Wie? 
We zijn op zoek naar 2 senior vergunningverleners. Eén vacature bevindt zich voornamelijk in het domein van de huidige NB-wet (incl. PAS). De andere vacature voornamelijk in het domein van de huidige Flora- en Faunawet. De medewerker beschikt over/is:
• een afgeronde relevante academische opleiding op het gebied van natuur (b.v. ecologie, biologie, bos natuur en landschapsbeheer)
• kennis van de wet en regelgeving en aantoonbare ervaring op het gebied van gebieds- en soortenbescherming in het bijzonder tot ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik en bestendig beheer;
• kennis van de wettelijke vereisten rond aard, omvang, diepgang van voor toestemmingverlening benodigd ecologisch onderzoek;
• iemand die moeiteloos opereert in en ervaring heeft met een politiek/bestuurlijke omgeving die wordt gekenmerkt door verschillende partijen met sterk verschillende belangen;
• uitstekende communicatieve vaardigheden gecombineerd met overtuigingskracht;
• analytisch vermogen gericht op oplossingen;
• flexibiliteit en geen negen tot vijf mentaliteit. Je kunt met werkdruk en verantwoordelijkheid omgaan en kunt zelfstandig en in teamverband goed werken

Ambitie en opgave: 
Dynamische omgeving in de mooiste provincie

Schaal
11

Reageren?
Reageren kan via onderstaande sollicitatielink.

SOLLICITEER 

Het maken van een test is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.