Communicatiestrateeg economie en landbouw

Het zijn grote economische en maatschappelijke vraagstukken, die deels door de coronacrisis nog meer urgentie en verdieping hebben gekregen. Als communicatiestrateeg voor deze opgaven beweeg jij je voortdurend in een netwerk van overheden, partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Fryslân. Met de input van collega’s en samenwerkingspartners zorg jij voor een strategisch communicatiekader voor de komende jaren. In de dagelijkse praktijk signaleer je continu en speel je proactief in op actualiteiten. Het gaat hierbij om signalen vanuit de partners en de samenleving, maar ook om bestuurlijke vraagstukken. Je kijkt naar vernieuwende manieren om te communiceren met de verschillende doelgroepen. Je zoekt de samenwerking met de communicatieadviseurs van betrokken partijen, maar biedt daarbij tegelijkertijd voldoende tegenwicht zodat de belangen van de provincie goed worden bediend. Je stemt de kernboodschappen af met de relevante bestuursadviseur en draagt bij aan de (strategische) profilering van de gedeputeerde.

Intern zoek je de verbinding met de communicatiecollega’s van andere relevante opgaven en zorg je er mede voor dat er ook interne storytelling plaatsvindt. Je maakt de inhoudelijke collega’s bewust van wat de meerwaarde van communicatie kan zijn en neemt hen mee in de communicatiestrategie.

Jouw rol spitst zich verder toe op:

  • Gevraagd en ongevraagd strategisch communicatieadvies binnen de opgave;
  • Communicatieadvies in GS-, PS-stukken, memo’s etc;
  • Communicatie als volwaardig onderdeel mee laten draaien in (beleids)trajecten;
  • Aanspreekpunt voor pers- en mediacontacten (ism perswoordvoerder en bestuursadviseur);
  • Mede coördineren informatiebijeenkomsten of andere evenementen;
  • Advisering, coördinatie en uitwerking communicatiemiddelen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Verdere informatie: klik op de sollicitatielink