Communicatieadviseur omgevingszaken en interne communicatie

Als communicatieadviseur omgevingszaken ben je voor drie dagen verbonden aan de afdeling omgevingszaken.
De afdeling omgevingszaken heeft te maken met een werkveld waarbij goede communicatie, zowel intern, als extern van groot belang is. Omgevingszaken werkt aan projecten die de mienskip direct kunnen raken onder andere op het gebied van mijnbouw, milieu en groene wetten. De materie is vaak complex en regelmatig politiek gevoelig. Daarom is er iemand nodig die de juiste vertaling naar de politiek en de buitenwereld kan maken. Ook zet je de omgevingszaken van de provincie intern en extern meer op de kaart.
Je signaleert continu en speelt proactief in op actualiteiten. Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies, ontwikkelt communicatieplannen, zorgt voor de coördinatie en uitwerking van de communicatiemiddelen,  stemt de kernboodschappen af met de bestuursadviseur en draagt bij aan de profilering van de gedeputeerde. In de voorkomende werkzaamheden zoek je de samenwerking met de communicatieadviseurs van betrokken partijen, maar biedt daarbij tegelijkertijd voldoende tegenwicht zodat de belangen van de provincie goed worden bediend. Je bent aangehaakt bij de verschillende thema’s en kent het krachtenveld. Je maakt de inhoudelijke collega’s bewust van wat de meerwaarde van communicatie kan zijn.

Als communicatieadviseur interne communicatie zorg je met name voor een heldere communicatie rond de organisatieontwikkeling en andere zaken die de organisatie als geheel raken. Met input vanuit de directie en van andere betrokkenen zorg jij ervoor dat alle medewerkers van de provincie Fryslân goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt, maar vooral ook helder hebben welke organisatiedoelen er zijn. Je inventariseert welke communicatievraagstukken er zijn, welke communicatiemiddelen hierop het beste van toepassing zijn, adviseert hierover en voert het uit. Daarnaast werk je samen met communicatiecollega’s aan de uitvoering van het strategisch communicatieplan van de provincie. Vanuit dat kader heb je als communicatieadviseur interne communicatie een belangrijke rol in het communicatiever maken van de organisatie.

Je werkt vanuit de Communicatiepool en het team Communicatie & Media. In de Communicatiepool zitten de bestuursadviseurs en communicatieadviseurs en -medewerkers die aan verschillende opdrachten werken. Het team Communicatie & Media verzorgt de corporate communicatie van de provincie.

Verdere informatie: klik op de link.