Beleidsmedewerker natuur en stikstof

Voor het stikstofbeleid heeft de provincie een programmatische aanpak ontwikkeld voor de problematiek van en oplossingen voor de vraagstukken van het stikstofdossier. Er wordt integraal gewerkt aan de stikstofopgave. In nauwe samenwerking met collega’s die met de stikstofopgave actief zijn en vanuit verschillende andere geledingen uit de organisatie. Jij levert namens het opgaveteam Biodiversiteit en Landschap input aan de opgave Stikstof. Daarbij:
· Doe je mee aan de ontwikkeling van het provinciale stikstofbeleid met als resultaat dat je een bijdrage levert aan het uitvoeringsprogramma, de uitwerking daarvan en ook alle voorkomende vraagstukken op het gebied van natuur en stikstof oppakt.
· Adviseer je vanuit het beleidsveld Biodiversiteit en Landschap aan het bestuur en andere provinciale beleidsvelden over stikstofvraagstukken.
· Vertegenwoordig je de (natuur) belangen van de provincie in interbestuurlijke bijeenkomsten en bij gesprekken met betrokken maatschappelijke partijen.
· Ben jij de verbindende factor tussen de opgave Biodiversiteit en Landschap en het kernteam stikstof.
· Bewaak je en adviseer je over de ecologische belangen in het stikstofdossier.
· Werk je nauw samen met de andere beleidsmedewerkers stikstof binnen het programma stikstof en zorg je ervoor dat je voldoende van elkaars thema’s op de hoogte bent om elkaar te kunnen vervangen en aanvullen.
Een mooie uitdagende rol in deze maatschappelijke actualiteit!

Volledige tekst van de vacature: klik op de sollicitatielink.