Beleidsadviseur cultuur

Een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving. Dat is waar de provincie Fryslân zich op richt met de beleidsnota Nij Poadium voor de periode 2021 tot en met 2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed.
Binnen de opgave Cultuur en Gastvrijheidseconomie werkt het team Cultuur aan het versterken van de culturele sector in Fryslân, aan de erfenis van de Culturele Hoofdstad, aan samenwerking in Noordelijk verband en aan een sterkere verbinding met nationale partners en netwerken. Het afgelopen jaar is – naast een stevige inzet op bestrijden van effecten van de coronamaatregelen - gericht geweest op vernieuwing van de subsidieverlening aan diverse Friese culturele instellingen en ontwikkeling van nieuwe financiële instrumenten. De komende periode richt het team Cultuur zich op verdere versterking van de sector, doorontwikkeling van onze subsidierelaties in partnerschapsrelaties en het verstevigen van de relatie met rijksoverheid en -fondsen.

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsnota Nij Poadium. Ten behoeve hiervan leg en onderhoud je extern en intern verbindingen met (potentiële) stakeholders. Je bent in staat het krachtenveld voor bovenstaande thema’s in beeld te brengen en daar op te acteren. Hierbij werk je integraal en zoek je waar mogelijk verbinding met de andere opgaven van de provincie, vanuit de gedachte 1+1=3.
Je analyseert actuele ontwikkelingen en adviseert het College van GS en PS. Daarnaast ga je pro-actief aan de slag met de voorbereiding voor de beleidsontwikkeling voor de periode na 2024.

Voor deze opdracht geldt daarnaast specifiek:

  • Secretaris Adviescommissie Kunstinfra
  • Secretaris Stimuleringsregeling Cultuur

Als secretaris ben je het eerste aanspreekpunt voor de leden van de externe adviescommissies, zorg je voor afstemming met de inhoudelijk projectleider en de afdeling subsidiezaken, bereid je de bestuurlijke besluitvorming voor en informeer je potentiële aanvragers (inhoudelijk) over de subsidiemogelijkheden en het proces.

  • Accounthouderschap diverse culturele instellingen, met een focus op jonge makers, beeldende kunst en film.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink