Adviseur podiumkunsten en festivalbeleid

Aansluiten bij de kracht van cultureel Fryslân en de ideeën van het veld, voortborduren op de resultaten van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) en meer ruimte bieden aan innovatie en nieuw talent. Op deze manier wil de provincie in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 een sterk en flexibel cultuurbeleid voor Fryslân neerzetten. We zien kunst en cultuur als aanjager die de samenleving in beweging krijgt en blijvend effect heeft op de inwoners, bezoekers, omgeving en economie van Fryslân. Om dit goed te kunnen (blijven) doen is versterking van het team noodzakelijk. Het team cultuur valt onder de opgave Cultuur en Gastvrijheid. Voor dit team zijn we op zoek naar versterking in de vorm van een adviseur podiumkunst en festivalbeleid.
Wat ga je doen? In deze rol heb je een breed pakket aan onderwerpen en verantwoordelijkheden. Een aantal concrete thema’s zijn:
Accounthouderschap Friesland Pop, Popfabryk, Befrijdingsfestival Fryslân, Oerol, Noord Nederlands Orkest In deze rol zorg je er voor dat de subsidie conform afspraken wordt ingezet. Je bent de contactpersoon voor de genoemde organisaties en toetst hun projectplannen (en aanvullende aanvragen). Je onderhoudt landelijke contacten. Ook horen werkzaamheden t.a.v. de continuering van de positie van Oerol en het Noord Nederlands Orkest in het landelijk cultuurbestel tot jouw verantwoordelijkheden.
Ontwikkeling Festivalbeleid Je bent de contactpersoon voor de gesubsidieerde festivals in Fryslân. Jij zorgt ervoor dat begin 2020 de tweede tussentijdse voortgangsrapportage festivals heeft plaatsgevonden. Je zorgt ervoor dat het festivalbeleid is ingebed in de heroriëntatie culturele infrastructuur Fryslân.
Ontwikkeling provinciale Popcultuurvisie Jij stelt – samen met betrokken culturele partners en andere overheden - een provinciale visie ten aanzien van popcultuur op.
We the North experimentlijn Urban Valley Fryslân is integraal onderdeel van verschillende experimenten en ontwikkelingen op het gebied van popcultuur in Noord-Nederland en jij bent hiervoor het aanspreekpunt / de verantwoordelijke collega binnen de provincie.
Regeling Culturele Vernieuwing De inhoudelijke toetsing en advisering van aanvragen binnen de regeling worden door jou gedaan zodat aanvragen tijdig afgehandeld worden.
Beoordelen losse aanvragen Bij losse aanvragen zorg je ervoor dat aanvragers tijdig bericht krijgen over de behandeling van hun aanvraag. Jij toetst deze aanvragen inhouden en voorziet ze van advies.
Overige onderwerpen:
  • Secretaris voor de Adviescommissie Podiumkunsten en Muziekcomposities;
  • Aanvragen binnen de regeling Professionele Podiumkunsten worden correct en tijdig afgehandeld
  • Aanvragers worden geïnformeerd over aanvragen en de aanvraagprocedure
  • De Adviescommissie Podiumkunsten heeft een contactpersoon
  • Per jaar worden twee aanvraagtenders begeleid en afgehandeld
  • Podiumkunstenbeleid is ingebed in de heroriëntatie culturele infrastructuur Fryslân
Om dit te kunnen doen zorg jij voor ondersteuning van en het coördineren van de activiteiten van de adviescommissie. Je stemt af met de interne afdeling Financieringen & Subsidies. Ook stel je subsidieadviezen op, op basis van het oordeel van e adviescommissie. Je informeert potentiële aanvragers (inhoudelijk) over de subsidiemogelijkheden en het -proces.
Als beleidsadviseur ben je regelmatig een spin in het web tussen alle belanghebbenden en ontwikkelingen in de sector. Communicatie tussen en met de politiek, de partijen in de culturele sector, andere beleidsvelden en GS om e.e.a. zoveel en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is een belangrijk onderdeel van de functie van beleidsadviseur.
Met coördinatie wordt in dit stuk bedoeld dat je de initiatiefnemer, voorbereider, coördinator en voorzitter van een bepaalde klus bent. Deze coördinatie is nodig omdat er vele belangen en belanghebbende spelen en je als beleidsadviseur verantwoordelijk bent voor het zoveel mogelijk bijeen brengen van de verschillende belanghebbenden bij een onderwerp om zo tot het beste beleid te komen en/of GS en PS het beste te informeren. Ook het coördineren van klussen die input van meerdere personen intern vereisen valt hieronder (bijvoorbeeld We the North of het Festivalbeleid). Zonder coördinatie wordt niet iedere belanghebbende geïnformeerd en actief betrokken of de juiste informatie opgehaald. Als coördinator is het aan jou alle informatie te verzamelen, te analyseren en op basis daarvan nieuw beleid te ontwikkelen dan wel uit te voeren en dit vervolgens als advies aan GS en/of PS te presenteren.
Bij alle acties en resultaten moet er rekening gehouden worden met de acties in en uit Agenda 2028, maximale aansluiting van het cultuurbeleid bij Agenda 2028 is van belang. Aanleiding en context van alle bovenstaande opdrachten is de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen 2017-2020.

Wat vragen wij?

Je bent in staat het krachtenveld voor bovenstaande thema’s in beeld te brengen en daar op te acteren. Je hebt je het provinciaal beleid eigen gemaakt en bent in staat dit in te brengen in alle overlegvormen en relaties waarin je actief bent, zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen. Je weet overzicht te houden op alles wat er speelt en bent gemotiveerd om de provinciale doelen op deze thema’s te behalen.
We zoeken iemand die: • Politiek-bestuurlijk sensitief is i.v.m. de heroriëntatie op de culturele basisinfrastructuur • Goed kan verbinden vanwege de vele externe partijen waarmee moet worden samengewerkt • Proactief en flexibel is vanwege de , doel- en resultaatgericht • Stressbestendig is gelet op de hoge dynamiek en in staat goed samen te werken • Goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel in woord als op schrift in het Nederlands en in het Frysk.

Wat bieden wij?

• Schaal 11 (€ 3.403,49 - € 4.862,16), waarbij de exacte salariëring afhankelijk van relevante kennis en ervaring wordt bepaald • Naast dit salaris ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,00 en een individueel keuzebudget (IKB) van ca. 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. • 32 - 36 uur per week (0,8 – 1 fte) • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op vast. Andere vormen van contracten (bijv. detachering vanuit huidige werkgever) behoren ook tot de mogelijkheden. • Samenwerken in een hecht team in een goede sfeer en collegialiteit.

Salaris: € 4862

Uren: 3236

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 22 november 2019 via de link.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Geeske Kraak, 058 – 2925618

Vvoor vragen over de procedure kun je terecht bij André van Toly (058-2925218 / a.h.vantoly@fryslan.frl).
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.