Voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Cultuur

     

Vol ambitie om de Drentse cultuur te verrijken en de cultuurparels te vinden zijn wij vanaf januari 2021 voor een periode van vier jaar op zoek naar een: 

Voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Cultuur

 
Wat doet de Provinciale Adviescommissie Cultuur?

De Provinciale Adviescommissie Cultuur is een onafhankelijke en multidisciplinaire commissie. Samen met de andere leden van de adviescommissie adviseer jij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe. De doelstellingen van de cultuurnota en de criteria in de subsidieregeling dienen als leidraad voor de beoordeling van subsidieaanvragen. De adviescommissie vergadert ongeveer 7 keer per jaar en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Bij samenstelling van de commissie wordt gekeken naar een goede verhouding tussen commissieleden afkomstig van en/of werkend binnen en buiten de provincie Drenthe. 

Wat neem je mee?

Ruime kennis van en ervaring in één of meerdere van de volgende disciplines/kennisgebieden: popcultuur, (klassieke) muziek, marketing, cultureel ondernemerschap en doelgroepverbreding; streektaal, podiumkunsten, beeldende kunsten, films, literatuur en media of volkscultuur. 

De rol van voorzitter

Als voorzitter treed je op als boegbeeld en ambassadeur van de adviescommissie. Je vertegenwoordigt de adviescommissie in relevante gremia. De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van de adviescommissie en is formeel eindverantwoordelijk voor de advisering van het college van Gedeputeerde Staten. 

Jouw profiel:

  • Je bent gewend om als boegbeeld te opereren, bent representatief, bezoekt graag culturele activiteiten en onderhoudt een relevant netwerk.
  • Je kan boven de partijen staan, verbinden, bruggen bouwen en draagvlak realiseren.
  • Je hebt ruime ervaring als voorzitter bij adviestrajecten en vergaderingen.
  • Je begrijpt het dynamisch krachtenveld van politiek bestuurlijke zaken en het functioneren van een onafhankelijk adviesorgaan daarbinnen.
  • Je hebt een onafhankelijke positie ten opzichte van Drentse cultuurinstellingen.

 Wat krijg je ervoor terug?

  • De mogelijkheid om mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van het culturele veld van Drenthe;
  • Een afwisselende en uitdagende positie die je netwerk vergroot;
  • Een vergoeding per vergadering en reiskostenvergoeding;
  • Een aanstelling van twee jaar, die bij wederzijdse tevredenheid met twee jaar verlengd kan worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Provinciale Adviescommissie Cultuur verwijzen wij je naar https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/cultuurbeleid/provinciale/ of je kunt contact opnemen met mevrouw L. Holthuis, ambtelijk secretaris (0592-365448 of L.holthuis@drenthe.nl). 

Geïnteresseerd? Solliciteer dan voor 9 december

Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan mevrouw L. Holthuis en sturen naar werkenbij@drenthe.nl.

Wij streven ernaar de selectiegesprekken in december plaats te laten vinden.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.