Juridisch medewerker beleidsuitvoering

Drenthe geeft je de ruimte!

Vol ambitie om de schoonheid van Drenthe te bewaren en haar zelfs nóg mooier te maken is het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voor een periode van twee jaar op zoek naar een

 Juridisch medewerker beleidsuitvoering
        
Groene wetgeving / ecologie

               (0,7 fte; 28 uur per week)     

Ben jij creatief in het vinden van oplossingen? Kun je ogenschijnlijk tegenstrijdige partijen met elkaar verbinden? Kent de groene wetgeving geen geheimen voor jou? Beschik je over een verbeeldend vermogen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je functie

Binnen het team VTH adviseer je over bestuurlijke en juridische onderwerpen aan de medewerkers en Gedeputeerde Staten. Dit kunnen zowel complexe als minder complexe zaken zijn die voortvloeien uit de vergunningverlening, toezicht en handhaving op de bovengenoemde wetgeving. Je werkt nauw samen met de vergunningverleners en de toezichthouders. Je toetst of de producten van de teams voldoen aan kwaliteitsstandaarden en juridische en inhoudelijke kwaliteit. Jij levert juridische inbreng in projecten, door het vertalen van regelgeving. Verder vertegenwoordig je Gedeputeerde Staten in bezwaar- en beroepsprocedures en bij geschillen.

 Jouw profiel

  • Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op bestuurlijk juridisch gebied;
  • Meerdere jaren werkervaring bij de overheid en ruime juridische kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van soortenbescherming (Flora- en faunawet) en de Natuurbeschermingswet;
  • Kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) procedure;
  • Kennis van de Algemene wet bestuursrecht en bijbehorende procedures;
  • Een doortastende collega, die heldere adviezen geeft aan medewerkers, management en Gedeputeerde Staten;
  • Kennis en ervaring met beoordelen van zienswijzen en het vertegenwoordigen van overheden in procedures van bezwaar en beroep.

Je bent

Je bent in staat visie te ontwikkelen en kunt omgaan met strategische, (zeer) complexe beleidsvraagstukken die je weet te vertalen naar uitvoering. Je wacht niet af en bent een daadkrachtige en gezaghebbende begeleider van (nieuwe) ontwikkelingen, zoals de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming, en planprocessen en weet anderen te inspireren en te verbinden. Je spreekt daarbij je creativiteit en vernieuwingskracht aan, kunt “out of the box” denken en werkt resultaatgericht. Je bent een netwerker en teamspeler met gevoel voor politieke verhoudingen die door samen te werken goede resultaten weet te boeken.

Jouw werkterrein

De provincie is bevoegd gezag voor een groot aantal wetten en verordeningen. Het betreft onder andere de Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet (per 1 januari 2017 samengevoegd in de nieuwe Wet natuurbescherming), Ontgrondingenwet, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid zwem- en badgelegenheden en de provinciale omgevingsverordening. De uitvoering van deze wetgeving is ondergebracht bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit team werkt daarbij nauw samen met de relevante beleidsteams, om zo optimaal bij te kunnen dragen aan het sluiten van de beleidscyclus.

Wij bieden

Werken bij de provincie Drenthe betekent werken aan maatschappelijke vraagstukken die iets betekenen voor de Drentse samenleving. Je werk is afwisselend en uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Naast een vernieuwde werkomgeving en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget maximaal € 56.740,--  (salarisschaal 10; norm 1 april 2016) bruto per jaar bij een 36-urige werkweek.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met Mary Volkers, teamleider van het team VTH, via (0592) 36 55 55. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Geertje Woldring, medewerker P & O via (0592) 36 55 55.

Solliciteren?
Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan het college van gedeputeerde staten van Drenthe en sturen naar werkenbij@drenthe.nl. Je brief dient uiterlijk 11 december 2016 in ons bezit te zijn.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 december 2016.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.