Strategisch Planeconoom

Drenthe geeft je de ruimte!

Werken bij de provincie Drenthe betekent met passie werken aan vraagstukken die iets betekenen voor Drenthe en de Drenten. En jij kunt daar – vanuit jouw vakgebied – aan bijdragen!  

Voor het team Ruimte, Energie en Wonen zijn wij op zoek naar een Strategisch Planeconoom (1,0 fte; voor bepaalde tijd: tot 1 april 2023). 

Waarom wil jij werken bij de provincie Drenthe 

Samen werken we vol ambitie aan de thema’s uit het collegeakkoord ‘Mooi voor elkaar! 2019-2023’, te weten klimaat & energie, economie, wonen & leefbaarheid, mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland. Dit doen we vanuit ons provinciehuis en op locatie of vanuit huis. Ons provinciehuis staat in Assen en is een open en transparante werkomgeving midden in de natuur en toch op fietsafstand van het centrum en het station.   

Quote van een collega  

"Met de krapte op de woningmarkt en de kwaliteit die we willen toevoegen aan de Drentse gebouwde omgeving is het zaak dat we als provincie de gemeenten, corporaties en ontwikkelaars ondersteunen om te bouwen. Met onze Woonagenda zetten we daar vol op in. 

Wat je doet als Strategisch Planeconoom

Als strategisch planeconoom ondersteun je actief gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars bij complexe gebiedsontwikkeling en woningbouw. Je gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de Woonagenda te helpen realiseren. Je bent in staat snel een exploitatie te doorgronden en kan adviseren op welke manier de provincie de gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties kan helpen om de uitvoering te versnellen. Je brengt de nodige ervaring mee op het gebied van de (financiële) planningskant met uitleggebieden, bedrijventerreinen en transformatie. Je bent daardoor in staat tot het:

 • Analyseren van en adviseren over grondexploitaties, exploitatieplannen en kostenverhaal
 • Adviseren over samenwerkingsvormen en financiële constructies
 • Adviseren over en opstellen van financieel-economische strategieën
 • Strategisch beoordelen van en adviseren over financieel-economische en markttechnische haalbaarheid van plannen
 • Doen van haalbaarheidsstudies
 • Opstellen van risicoanalyses en adviseren over beheersmaatregelen om deze risico’s te managen
 • Maken van financiële adviesrapporten
 • Schrijven van voortgangsrapportages
 • Signaleren van kansen en knelpunten en hierop inspelen
 • Adviseren over grondbeleid
 • Bijhouden ontwikkelingen rondom relevante wetgeving 

Wat neem je mee  

 • Minimaal 7 tot 10 jaar ervaring als strategische financieel adviseur/planeconoom
 • Aantoonbare ervaring met grootschalige gebiedsontwikkelingen (transformatie- en uitleggebieden)
 • Ervaring met samenwerkingsvormen met o.a. marktpartijen en corporaties
 • Bestuurlijk en politiek sensitief (ervaring in werken in een politieke omgeving)
 • HBO/WO opleiding
 • Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk)
 • Initiatiefrijk en creatief, gericht op samenwerking en durft buiten de kaders te denken
 • Je bent bekend met termen zoals BBV, investeringsbegroting en kostenverhaal 

Wat krijg je ervoor terug 

Je werk is afwisselend en uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast bouw je door het werken met veel verschillende partners een groot netwerk op. 

Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget van maximaal € 83.831,--- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (functienaam: regisseur/verbinder schaal 12).  

Meer informatie? 

Contactpersoon vacature: Jeroen de Boer
Functie: teammanager Ruimte, Energie en Wonen; telefoonnummer: 0592 36 55 55.  

Contactpersoon sollicitatieprocedure: Geertje Woldring 
Functie: medewerker P&O; telefoonnummer: 0592 36 55 55. 

Geïnteresseerd? Solliciteer dan uiterlijk donderdag 4 maart 2021

Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en inzenden via link. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Solliciteer