Beleidsadviseur archeologie

Drenthe geeft je de ruimte!
                                          

Vol ambitie om de schoonheid van Drenthe te bewaren en haar zelfs nóg mooier te maken zijn wij op zoek naar een ervaren beleidsadviseur archeologie (0,8 fte)

Wij zoeken een enthousiaste en samenwerkingsgerichte collega die een bijdrage kan leveren aan het provinciale archeologiebeleid.

Jouw functie

Van jou wordt een proactieve inbreng en stevige houding verwacht bij de (door)ontwikkeling en uitvoering van het Drentse cultuurbeleid en in het bijzonder het provinciale archeologiebeleid. Je doet dit in nauwe samenwerking met twee collega-archeologen en de andere erfgoedcollega’s. Daarnaast leg je verbinding vanuit het beleidsthema archeologie naar andere beleidsterreinen en maatschappelijke opgaven of vraagstukken zoals energietransitie, vrijetijdseconomie, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en natuur- en landschap.


De functie richt zich (mede) op uitvoering van de wettelijke taken die zijn toebedeeld aan de provincie. 

Dit betekent dat je:
-  archeologische rapporten, PvE’s evaluatierapporten/selectie adviezen voor conservering/deponering beoordeelt en daarover adviseert;
-  beleidsvoorstellen formuleert en zorg draagt voor een operationele vertaling van geformuleerde beleidsdoelstellingen;
-  het aspect archeologie beoordeelt in interne en externe (beleids)documenten en plannen van andere beleidsvelden, daar een advies over uitbrengt en invloed uitoefent op het proces van de totstandkoming van de documenten;
-  netwerkcontacten onderhoudt;
-  als kennismakelaar optreedt en onderzoeksvoorstellen doet;
-  projecten en processen coördineert en organiseert met interne en externe partijen en van verschillend schaalniveau;
-  een bijdrage levert aan het inhoudelijke beleid van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Jouw profiel

  • Je beschikt over een Doctoraal of Master Culturele Pre- en Protohistorie van Noordwest-Europa en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij een overheidsorganisatie;
  • Je hebt kennis van wet- en regelgeving aangaande archeologische monumentenzorg;
  • Je hebt kennis en ervaring met (Arc)GIS;
  • Je hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
  • Je hebt de vaardigheid en de wens om integraal en in een team met collega's samen te werken, met vertegenwoordigers van andere overheden, overige maatschappelijke geledingen dan wel stakeholders op het terrein van het cultureel ruimtelijk erfgoed.

Jij bent

  • Communicatief (mondeling en schriftelijk);
  • Resultaat- en doelgericht;
  • Een integrale en coöperatieve teamwerker;
  • Een netwerker;
  • Serieus maar ook in staat te relativeren met humor.

Jouw werkterrein

De provincie Drenthe is trots op haar rijkdom aan archeologisch erfgoed. Samen met de Drentse gemeenten en andere partners richt jij je op het beschermen, beleven en benutten van dit erfgoed. Archeologie is een provinciale kernkwaliteit en als zodanig een belangrijke bouwsteen voor de identiteit en de kwaliteit van de Drentse leefomgeving.

Wij bieden

Werken bij de provincie Drenthe betekent werken aan vraagstukken die veel betekenen voor de Drentse samenleving. Je werk is afwisselend en uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Naast de goede arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget van maximaal € 71.398, -- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (salarisschaal 11, norm 1 juli 2019; functienaam BE-1100 medewerker beleidsresultaten). 

Deze vacature betreft een structurele functie. Wij bieden in eerste instantie een aanstelling voor een jaar, die bij gebleken geschiktheid, ongewijzigde omstandigheden en een goede wederzijdse match, wordt omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met Alexandra Mars, senior beleidsadviseur archeologie (team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie; provinciaal archeoloog) via (0592) 36 55 55. Heb je vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met Geertje Woldring, medewerker P&O, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Solliciteren?

Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan het college van gedeputeerde staten van Drenthe en inzenden via link. Je brief dient voor zondag 5 januari 2020 in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 16 januari 2020.

                                                                                                 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer