PRO Emmen

PRO Emmen is een school voor praktijkonderwijs. Op basis van de kernwaarden meesterschap, zelf doen, eigen weg, strijdbaar en verrassend, geeft PRO Emmen vorm aan de identiteit van de leerlingen en begeleidt hen tot burgers met kansen en mogelijkheden.

Het opleidingsprogramma bestaat uit de vier domeinen burgerschap, wonen, werken en vrije tijd. Er wordt gestreefd naar een optimaal pedagogisch klimaat. Daarbij hoort aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de leerling.