Operationeel Specialist bij Team Technisch Toezicht

De LFNP-functie operationeel specialist A, gewaardeerd in schaal 9 Bbp, is van toepassing. Klik hier voor de volledige LFNP-functiebeschrijving (deze link is alleen benaderbaar vanuit een politieomgeving).

Sensoren worden steeds vaker door de politie ingezet en maken Nederland veiliger! De technologische ontwikkelingen op dit gebied volgens elkaar in snel tempo op. Jij gaat met het Team Technisch Toezicht anticiperen op deze nieuwe ontwikkelingen. Kun jij ‘outside the box’ denken en heb jij een gezonde dosis technisch inzicht? Zie jij er uitdaging in om de eigen organisatie en het netwerk vroegtijdig aan te laten sluiten op toekomstige ontwikkelingen? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?

Team Technisch Toezicht voert de regie en beheer op de toepassing van sensoren om efficiënte en effectieve interventies te kunnen laten plegen. Dit doen wij om daarmee de pakkans en heterdaadkracht te vergroten. Als operationeel specialist A ben je de schakel tussen beleid, techniek en operatie. Je verbindt de operationele vraag met de ontwikkeling op techniek en beleid. Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, begeleiden en borgen van veranderopgaven, waaronder landelijke en regionale implementatieopdrachten. Hierbij betrek je operationele, juridische, beleidsmatige, ethische en bedrijfsmatige invalshoeken. Daar waar nodig betrek je specialisten bij deze vraagstukken. Bovenal ben je faciliterend richting de professionals van het team.

Je adviseert binnen het team op de huidige (landelijke) thema’s: ANPR, bodycam, gemeentelijke cameratoezicht, heterdaadmiddelen en overige middelen voor het politiewerk. Daarbij doe je voorstellen tot verbetering en breng je ideeën, standpunten en plannen op een aansprekende manier naar voren. Hierbij werk je nauw samen met de andere operationeel specialisten.

Als specialist overleg je regelmatig met in- en externe partners, zoals het Openbaar Ministerie, private partijen, je collega’s van het team, alsmede de specialisten van de TTT’s van andere eenheden. Ook bevorder je de deskundigheid van collega's door hen te adviseren, te coachen en kennis en vaardigheden over te dragen. Je bent scherp op ontwikkelingen op het vakgebied en op het gebied van vakgerichte opleidingen. Hierbij weeg je de effectiviteit op de lange(re) termijn mee. Daarnaast neem je deel aan landelijke/regionale werkgroepen.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij het Team Technisch Toezicht. Het team maakt deel uit van de Afdeling Infrastructuur van de Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS) van Eenheid Noord-Nederland. De DROS werkt samen met de basisteams en andere operationele diensten bij de uitvoering van alle kerntaken binnen de basispolitiezorg. De ondersteuning is soms specialistisch van aard en draagt bij aan de interventiekracht van de politie. Je bent samen met andere specialisten van de DROS verenigd in een specialistennetwerk om zo samen als afdelingen DROS op te trekken en elkaars krachten te benutten voor de operatie.

Vanuit het motto ‘samen veiliger’ van de DROS werkt de Afdeling Infrastructuur samen aan veiligheid. Dat is wat de afdeling verbindt aan politieteams en (keten)partners: betrouwbaar, specialistisch en dienstverlenend. De Afdeling Infrastructuur bestaat naast Team Technisch Toezicht uit de onderdelen Team Nodale Oriëntatie en Team Verkeer. De afdeling heeft als wens om toe te werken naar een teambrede, efficiënte en effectieve inzet van mensen, middelen en expertise met als doel om de slagkracht te vergroten.

Team Technisch Toezicht houdt zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van diverse vormen van technisch toezicht. Team Technisch Toezicht onderzoekt continu de markt op het gebied van sensingmiddelen en good practises die het waarnemingsvermogen van de politie kan vergroten. We werken nauw samen met publieke en private partners. Om heterdaadkracht en slagkracht te versterken worden basisteams ondersteund met technische middelen. Daarom werken we ook nauw samen met de andere diensten. Ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van netcentrisch werken en publiek-private samenwerking, worden nauwlettend gevolgd en waar mogelijk toegepast.

Wie ben jij?

Jij bent een collega met een gezonde dosis technisch inzicht en affiniteit met sensing. Jij weet als inhoudelijk expert operationele vragen te vertalen naar de technische mogelijkheden en daarmee samenhangende correcte inzetkader. Je hebt een sterk analytisch en onderzoekend vermogen en kunt analyses omzetten in concrete oplossingen en je weet dit begrijpelijk op papier te zetten. Kortom: je hebt realisatiekracht.

Door jouw enthousiasme in combinatie met inhoudelijke expertise krijg je mensen mee, waarbij je gevraagd en ongevraagd advies geeft. Jij bent nieuwsgierig van aard, een netwerker en denkt mee in het keuzeproces. Je bent gericht op technologische innovatie en benut je netwerk om up-to-date te blijven in je vakgebied. Je deelt je kennis en als coach bevorder je professionaliteit. Met andere mensen maak je eenvoudig contact en vanzelfsprekend ben je verbindend ingesteld. Door jouw communicatieve vaardigheden vind je aansluiting bij gesprekspartners op verschillende niveaus.

Daarnaast ben jij proactief, energiek en in staat om onder hoge druk samen te werken binnen een team van gemotiveerde en betrokken collega's. Ook vragen we enige flexibiliteit, want het is niet altijd een 9-tot-5 baan. Bij opschaling (SGBO) of in bijzondere situaties kun je in de weekenden en nachten worden ingezet.

Verder beschik je over:

 • hbo werk- en denkniveau*;
 • bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van technisch toezicht;
 • bij voorkeur ervaring met bestuurlijke samenwerking en advisering.

Medewerkers in de functie senior die de doorstroompolitieopleiding Bachelor of Policing of Master of Criminal Investigation hebben voltooid en zich hebben aangemeld voor het ‘overgangsbeleid doorstromers met doorstroompolitieopleiding’, hebben een voorrangspositie in het kader van werving- en selectiebeleid. Lees meer over het overgangsbeleid.

Wat wij bieden

De standplaats is Groningen. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

De functie is opengesteld voor medewerkers werkzaam bij de politie met een vaste aanstelling, voor medewerkers, uitzend-/detacheringskrachten die twee jaar of langer zonder onderbreking in tijdelijke dienst zijn, voor medewerkers die een tijdelijke aanstelling, uitzend- of detacheringsovereenkomst hebben en waarvan de contractduur (conform Barp), twee jaar of langer is en voor politievrijwilligers. Bij meerdere geschikte kandidaten heeft een beroepsmedewerker (in vaste of tijdelijke dienst) en voornoemde uitzend-/detacheringskracht voorrang op een politievrijwilliger. Eventuele preferente kandidaten binnen de politie worden eerst geplaatst. Medewerkers die bij de matching tijdens de overgang naar een LFNP-functie of door een eerdere reorganisatie bij plaatsing in een functie met een lagere schaal terecht zijn gekomen hebben een voorrangspositie.

Het betreft de LFNP-functie operationeel specialist A, werkterrein digitale expertise, gewaardeerd in schaal 9 Bbp. Bij aanstelling accepteer je de rechtspositie die bij de functie hoort.

Interesse?

Bel of mail met Vivian Velt, operationeel specialist C (06 - 18 04 05 33, vivian.velt@politie.nl), en/of Peter Hermse, operationeel specialist B (06 - 51 41 81 22, peter.p.hermse@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 30 maart 2023 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.​

  * Je hebt een (politie)diploma op hbo-niveau (bachelor) of je bent daaraan gelijkgesteld via EVC. Indien je bent opgeleid vóór PO2002 dien je te voldoen aan de afspraken conversietabel PO2002. Of je toont op een van de volgende manieren aan dat je hbo werk- en denkniveau hebt:

  • Je bent aangesteld op een functie op het gevraagde werk- en denkniveau.
  • Je hebt een functie op het gevraagde werk- en denkniveau minimaal twee jaar formeel waargenomen.
  • Je bent minimaal 2 jaar tijdelijk tewerkgesteld op een functie op het gevraagde werk- en denkniveau.
  • Je hebt een formele beoordeling waaruit blijkt dat je een functie op het gevraagde werk- en denkniveau minimaal 2 jaar uitgeoefend hebt.

  Dit moet je met een aanstellings-, waarnemings- of tewerkstellingsbesluit dan wel een beoordeling schriftelijk aantonen. Let wel: voor aanstelling op deze functie is wel minimaal het diploma Politiemedewerker (mbo 3) vereist

  Solliciteren