Planbureau Fryslân

Planbureau Fryslan is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de provincie Friesland. Planbureau Fryslân wil bijdragen aan een toekomstbestendig Fryslân door middel van onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Wij bieden overzicht in ontwikkelingen en in de leefsituatie van de inwoners van Fryslân. Belangrijke doelgroepen zijn bestuurders en volksvertegenwoordigers, beleidsmensen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en initiatiefnemers. Ons werk helpt bij het afwegen van keuzes en het inschatten van nieuwe (beleids)kansen.

Ons werk doen we vanuit onze vier kernwaarden: betrouwbaar, onafhankelijk, prikkelend en samen.