OSG Singelland

Singelland is een scholengemeenschap voor voortgezet openbaar onderwijs met acht scholen in Drachten, Burgum, Surhuisterveen en Gorredijk.

Op Singelland willen we onze leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat: zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Maar die ook verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn.

OSA Singelland

Het team OSA (Ondersteuning, Service, Advies) van Singelland ondersteunt alle medewerkers van Singelland. Bij OSA werken staf- en beleidsmedewerkers aan het maken en uitvoeren van beleid voor de scholengemeenschap.

Een geldige VOG is een voorwaarde om in dienst te kunnen treden.

Een VOG is geldig indien:

  • deze op naam staat van Singelland of een andere werkgever;
  • deze is aangevraagd op het onderwijsprofiel (60);
  • de VOG niet ouder is dan 6 maanden (teruggerekend vanaf de indienstdatum).